Υψηλό το τίμημα της διαφθοράς για τη Βραζιλία

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010, 21:18
Υψηλό το τίμημα της διαφθοράς για τη Βραζιλία
Στο χρηματικό ποσό των 40 εκατομμυρίων δολαρίων υπολογίζεται πως ανέρχεται κάθε χρόνο η οικονομική ζημιά που υπόκειται η Βραζιλία εξαιτίας των φαινομένων διαφθοράς που παρατηρούνται στο εσωτερικό της.

Σύμφωνα με σχετική έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών του Σάο Πάολο (FIESP) το μέσο κόστος της διαφθοράς κυμαίνεται από το 1,38% ως το 2,30% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ή από 23,3 δισεκατομμύρια δολάρια ως 38,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στο κείμενο της έκθεσης αναφέρεται σχετικά με τις επιπτώσεις αυτού του φαινομένου: «Το εξαιρετικά υψηλό κόστος της διαφθοράς εμποδίζει την αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της χώρας και υπονομεύει τη δυνατότητα προσφοράς στον λαό καλύτερων οικονομικών συνθηκών και κοινωνικής ευημερίας» και τονίζει ότι «τα χρήματα της διαφθοράς δεν επενδύονται σε παραγωγικές δραστηριότητες».

Η μελέτη κατέδειξε επίσης ότι αν η Βραζιλία βρισκόταν ανάμεσα στις λιγότερο διεφθαρμένες χώρες, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα αυξανόταν από 7.954 δολάρια (το 2008) σε 9.184 δολάρια.

Για το έτος 2009 η Βραζιλία βρίσκεται στην 75η θέση στα ζητήματα διαφθοράς σε έναν κατάλογο με 180 χώρες ο οποίος έχει συνταχθεί από την ΜΚΟ Transparency International.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010, 21:18