Μπαν Γκι-μουν: Νέο κάλεσμα για την έναρξη έρευνας για εγκλήματα πολέμου

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016, 19:38
Μπαν Γκι-μουν: Νέο κάλεσμα για την έναρξη έρευνας για εγκλήματα πολέμου
Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Μπαν Γκι-μουν ζήτησε εκ νέου σήμερα από το Συμβούλιο Ασφαλείας να ζητήσει επίσημα την έναρξη έρευνας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για εγκλήματα πολέμου στη Συρία.

Η διατύπωση ενός τέτοιου αιτήματος είχε εμποδιστεί το 2014 από τη Ρωσία και την Κίνα, κράτη που διαθέτουν δικαίωμα βέτο στο ΣΑ, μολαταύτα ο Μπαν αποφάσισε να καλέσει εκ νέου να υιοθετηθεί σχετικό ψήφισμα.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016, 19:38