Οδηγία ΕΕ: Προστατεύστε τους φτωχούς

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2009, 17:57
Οδηγία ΕΕ: Προστατεύστε τους φτωχούς
Ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκδίδει δύο οδηγίες προς τα κράτη μέλη, που στοχεύουν στη ρίζα των περισσότερων προβλημάτων: τη φτώχεια. Με απλά λόγια, η ΕΕ τονίζει στις 27 χώρες να μην κόβουν το ρεύμα στους "ευάλωτους καταναλωτές", ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιόδους, να μην τους αποσυνδέουν από την παροχή φυσικού αερίου και να εφαρμόζουν μέτρα, ώστε να αντιμετωπίζεται η ενεργειακή φτώχεια.

Οι οδηγίες έχουν μόλις εκδοθεί με συναπόφαση των αρμοδίων υπουργών των 27 χωρών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφορούν στη σταδιακή ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της ΕΕ.

Η αναφορά στους «ευάλωτους καταναλωτές» δεν είναι τυχαία. Χρησιμοποιείται σκόπιμα όχι μόνον διότι τα ενεργειακά αυτά αγαθά είναι πολύτιμα για την επιβίωση των ανθρώπων, αλλά κυρίως γιατί οι δύο κοινοτικές οδηγίες ενέχουν έντονη κοινωνική διάσταση. Η εφαρμογή των μέτρων ορίζεται να γίνει το αργότερο έως τις 3 Μαρτίου 2011. Ωστόσο, κάθε κράτος μέλος θα ορίσει την έννοια του «ευάλωτου καταναλωτή», ανάλογα με τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες κάθε χώρας.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2009, 17:57