Ποιες είναι τελικά οι κοινωνικές τάξεις της Βρετανίας;

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013, 13:42
Ποιες είναι τελικά οι κοινωνικές τάξεις της Βρετανίας;
Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε από βρετανικά πανεπιστήμια οι τρεις «παραδοσιακές» τάξεις της κοινωνίας (σ.σ: η ανώτερη, η μεσαία και η εργατική) αποτελούν όρο που ανήκει στο παρελθόν.

Τα παλιά κριτήρια καθορισμού της τάξης που ήταν το επάγγελμα, ο πλούτος και η μόρφωση θεωρήθηκαν από τους ερευνητές ξεπερασμένα και για το λόγο αυτό μετρήθηκαν: το κεφάλαιο, το εισόδημα, η αποταμίευση, η αξία ακινήτων ως προς την οικονομική διάσταση, το κοινωνικό κεφάλαιο (με την έννοια των γνωριμιών του προσώπου και την θέση που αυτοί κατέχουν) και το πολιτιστικό κεφάλαιο (που καθορίστηκε από τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες των εξεταζόμενων προσώπων).

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι επτά κοινωνικές τάξεις που υφίστανται πλέον στη σύγχρονη βρετανική συνείδηση είναι οι εξής:


1. Ελίτ: Η πλέον προνομιούχα τάξη με το υψηλότερο επίπεδο και στις τρεις διαστάσεις κεφαλαίου (οικονομικό-κοινωνικό και πολιτιστικό).

2. Παγιωμένη Μεσαία Τάξη:
Η δεύτερη πλουσιότερη τάξη με το αμέσως χαμηλότερο επίπεδο πολιτιστικού κεφαλαίου σε σύγκριση με την ελίτ.

3. Τεχνική Μεσαία Τάξη: Μικρότερη σε μέγεθος, ευδιάκριτη, ωστόσο, ομάδα ανθρώπων με πλούτο αλλά χαμηλότερο κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο, από τις δύο προηγούμενες, γεγονός που την περιθωριοποιεί κοινωνικά.

4. Nέοι Εργαζόμενοι της Αφθονίας: Ταξική ομάδα νέων εργαζομένων κοινωνικά και πολιτιστικά δραστήριων με μεσαίο, όμως, οικονομικό κεφάλαιο.

5. Παραδοσιακή Εργατική Τάξη: Με χαμηλό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο αλλά όχι μηδαμινό. Η πλειονότητα των ατόμων που την απαρτίζουν διαθέτει υψηλότερη αξία ακινήτων σε σχέση με τα υπόλοιπα οικονομικά της κεφάλαια και μέση ηλικία τα 66 χρόνια.

6. Ανερχόμενοι Εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες:
Νέοι εργαζόμενοι που ζουν σε αστικά κέντρα είναι φτωχοί αλλά με υψηλό κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο.

7. Προλεταριάτο-Πρεκαριάτο:
Η φτωχότερη τάξη στο χαμηλότερο επίπεδο και των τριών διαστάσεων κεφαλαίου, που όρισαν οι βρετανοί ερευνητές και υπολογίζουν στο 15% του πληθυσμού της χώρας.


Επιμέλεια: Μάριος Μπουμπής

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013, 13:57