Πρόταση Κομισιόν για ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014, 17:17
Πρόταση Κομισιόν για ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού
Την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναλυτικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά γεωπολιτικά δεδομένα και την εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές, η Κομισιόν αποφάσισε να προωθήσει μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Κύρια στοιχεία αυτής της στρατηγικής είναι η διαφοροποίηση του εξωτερικού ενεργειακού εφοδιασμού, η αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών, η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας.

Στις προτάσεις της Επιτροπής υπογραμμίζεται η ανάγκη συντονισμού των εθνικών αποφάσεων σε θέματα ενεργειακής πολιτικής, καθώς και η σημασία του να μιλά η ΕΕ με μία φωνή στις διαπραγματεύσεις της με εξωτερικούς εταίρους.

Οι προτάσεις της Επιτροπής, καθώς και οι ενέργειες για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου εφοδιασμού το χειμώνα, θα συζητηθούν από τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 26-27 Ιουνίου.

Για να διασφαλιστεί ο απρόσκοπτος εφοδιασμός το χειμώνα που μας έρχεται, η Επιτροπή προτείνει πλήρεις εκτιμήσεις κινδύνου ("τεστ αντοχής"). Οι εκτιμήσεις αυτές θα γίνουν σε περιφερειακό και κοινοτικό επίπεδο, με προσομοιώσεις κρίσεων εφοδιασμού σε φυσικό αέριο.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί πώς μπορεί το ενεργειακό σύστημα να αντιμετωπίζει κινδύνους που συνδέονται με την ασφάλεια του εφοδιασμού και, βάσει αυτού, να καταρτιστούν σχέδια έκτακτης ανάγκης και εφεδρικοί μηχανισμοί. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τέτοιοι μηχανισμοί θα μπορούσαν να είναι η αύξηση των αποθεμάτων φυσικού αερίου, η μείωση της ζήτησης αερίου μέσω αλλαγής καυσίμου (ιδίως για τη θέρμανση), η ανάπτυξη υποδομών έκτακτης ανάγκης, όπως η συμπλήρωση των δυνατοτήτων αντίστροφης ροής και η από κοινού αξιοποίηση μέρους των υφιστάμενων ενεργειακών αποθεμάτων ασφαλείας.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο δήλωσε σχετικά:

«Η ΕΕ έχει κάνει πολλά μετά την κρίση του φυσικού αερίου του 2009 για να αυξήσει την ασφάλεια του ενεργειακού της εφοδιασμού. Παραμένει, όμως, ακόμα ευάλωτη. Η ένταση στην Ουκρανία έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα αυτό. Με δεδομένο ότι η συνολική μας εξάρτηση από εισαγωγές ενέργειας υπερβαίνει το 50%, οφείλουμε να κάνουμε κι άλλα βήματα. Η Επιτροπή υπέβαλε σήμερα μια συνολική στρατηγική, η οποία θα συζητηθεί από τους ηγέτες των χωρών της ΕΕ τον Ιούνιο. Προσβλέπω στη σθεναρή υποστήριξή τους, αφού η αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας είναι προς το συμφέρον όλων μας. Σε θέματα ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού, η Ευρώπη πρέπει να μιλά και να ενεργεί με ενιαίο τρόπο».

Ο δε επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Γκίντερ Έτινγκερ δήλωσε τα εξής:

«Θέλουμε να έχουμε ισχυρές και σταθερές εταιρικές σχέσεις με σημαντικούς προμηθευτές, αλλά δεν θα πρέπει να πέσουμε θύματα πολιτικών και εμπορικών εκβιασμών. Η ΕΕ και τα κράτη - μέλη της έχουν ενώπιόν τους πολλές προκλήσεις. Θα πρέπει όλοι μαζί να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη μας με τα πιο ευάλωτα κράτη - μέλη. Πρέπει επίσης να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά ενέργειας, να βελτιώσουμε τις υποδομές μας, να αυξήσουμε την ενεργειακή μας απόδοση και να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους δικούς μας ενεργειακούς πόρους. Επιπλέον, πρέπει να επισπεύσουμε τη διαφοροποίηση των εξωτερικών προμηθευτών ενέργειας, ιδιαίτερα φυσικού αερίου. Αυτά θα επιτευχθούν μόνο με συγκεκριμένες δράσεις».Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014, 17:20