ΠΤ: Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας το 2014

ΠΤ: Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας το 2014
Ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας στο 3,2% το 2014 από 2,4% το 2013 προβλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) στην εξαμηνιαία έκθεσή της για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές (Global Economic Prospects), καθώς οι αναπτυγμένες οικονομίες με πρώτη την αμερικανική ανακάμπτουν.

Για την οικονομία της Ευρωζώνης, η ΠΤ προβλέπει ότι θα σημειώσει ρυθμό ανάπτυξης 1,1% φέτος μετά την ύφεση 0,4% το 2013, ο οποίος θα αυξηθεί λίγο το 2015 και το 2016 σε 1,4% και 1,5%, αντίστοιχα. Η έκθεση σημειώνει ότι η Ευρωζώνη έχει πετύχει πολλά και οι τράπεζες έχουν διανύσει μεγάλη διαδρομή στην κατεύθυνση της αναδιάρθρωσής τους.

Η επιστροφή της Ευρώπης στην ανάπτυξη δεν αποτελεί ακόμη μήνυμα επιστροφής σε ευρωστία, σύμφωνα με την ΠΤ.

«Αν και οι αγορές εργασίας δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης, η μακροχρόνια ανεργία και η ανεργία των νέων παραμένουν ενδημικές, μεταδίδοντας ανησυχίες για ενδεχόμενες μόνιμες επιπτώσεις στην ικανότητα απασχόλησης από την παρατεταμένη ανεργία. Συγχρόνως, υπάρχει σημαντικό αδρανές παραγωγικό δυναμικό, το οποίο συμβάλει σε μεγάλη υποχώρηση του πληθωρισμού και σε φόβους ότι μπορεί να αρχίσει ένας επιζήμιος φαύλος κύκλος χρέους και αποπληθωρισμού. Οι τράπεζες διατηρούν ένα αυξανόμενο ποσοστό του δημόσιου χρέους στις οικονομίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα και συνεχίζουν να υφίστανται πιέσεις απομόχλευσής τους πριν από τους ελέγχους της ποιότητας του ενεργητικού τους το 2014. Οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην προώθηση μίας αξιόπιστης τραπεζικής ένωσης ενέχουν επίσης το ενδεχόμενο ενός νέου κύματος αναταραχής στις χρηματοπιστωτικές αγορές ή περαιτέρω πιέσεων απομόχλευσης, εάν δεν βρεθούν επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες για τον τραπεζικό τομέα» αναφέρει η έκθεση της ΠΤ.

Πηγή: ΑΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014, 14:42