Το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει διπλασιασμό της χρηματοδότησης του προγράμματος LIFΕ

Το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει διπλασιασμό της χρηματοδότησης του προγράμματος LIFΕ
Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027, όπου οι ευρωβουλευτές προτείνουν να διπλασιαστεί η χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE για καλύτερη στήριξη των πράσινων, περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων, κατά την τρέχουσα σύνοδο της ολομέλειας.

Το πρόγραμμα δράσης της Ε.Ε. για το περιβάλλον και το κλίμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα και στην επίτευξη του γενικού στόχου της αύξησης των δαπανών του προϋπολογισμού της Ε.Ε. στο 25% έως το 2021-2027 συντελώντας στην επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018, 07:01