Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε τη Ρωσία για υποκλοπές

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015, 05:28
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε τη Ρωσία για υποκλοπές
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) του Συμβουλίου της Ευρώπης καταδίκασε τη Ρωσία για το σύστημα γενικευμένης υποκλοπής των επικοινωνιών μέσω κινητών τηλεφώνων το οποίο χρησιμοποιεί, κάνοντας λόγο στο σκεπτικό του για μια αυθαίρετη πρακτική, η οποία εγείρει τον κίνδυνο να «υπονομευτεί», αν όχι να «καταστραφεί η δημοκρατία» στη χώρα αυτή.

Ελλείψει «επαρκών και αποτελεσματικών (νομικών) εγγυήσεων εναντίον των καταχρήσεων», ένα «σύστημα μυστικής παρακολούθησης προορισμένο για την προστασία της εθνικής ασφάλειας υπάρχει κίνδυνος να υπονομεύσει, ακόμη και να καταστρέψει, τη δημοκρατία που προορίζεται να προασπίσει», ανέφεραν οι δικαστές, οι οποίοι καταδίκασαν ομόφωνα τη Ρωσία.

Το ΕΔΑΔ έλαβε την απόφαση αυτή κατόπιν της προσφυγής του διευθυντή μιας εκδοτικής εταιρείας, ο οποίος είχε επιχειρήσει -μάταια- να προσφύγει στα ρωσικά δικαστήρια εναντίον των υποκλοπών. Ισχυρίστηκε συγκεκριμένα ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας έχουν τη δυνατότητα να υποκλέπτουν όλες τις συνδιαλέξεις μέσω κινητών τηλεφώνων, χωρίς να απαιτείται καν έγκριση εισαγγελικού ή δικαστικού λειτουργού.

Ο προσφεύγων δεν ήταν σε θέση να αποδείξει ότι ο ίδιος παρακολουθείτο, όμως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι είχε το δικαίωμα να θεωρήσει ότι «είναι θύμα» του συστήματος υποκλοπών, καθώς τα μυστικά μέτρα παρακολούθησης αφορούν στην πράξη «όλους τους χρήστες» των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας χωρίς διάκριση.

Το ΕΔΑΔ καταδίκασε τη Ρωσία για παραβίαση του δικαιώματος στην προσωπική ζωή και για παραβίαση του δικαιώματος στο απόρρητο των επικοινωνιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, υπογραμμίζοντας στην απόφασή του τις χτυπητές αδυναμίες και «ελλείψεις του δικαστικού συστήματος» της Ρωσίας σε ότι αφορά στον έλεγχο των υποκλοπών.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015, 05:39