Το «σαράκι» της φτώχειας κατατρώει την Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021, 10:59
Το «σαράκι» της φτώχειας κατατρώει την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Η ΕΕ δεν πέτυχε τον στόχο της για μείωση των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας για το 2020 κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια και έτσι, το 2019 υπήρχαν σχεδόν 91,3 εκατομμύρια άτομα που αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE) στην ΕΕ.

Η οδυνηρή αυτή διαπίστωση περιλαμβάνεται σε Σχέδιο Γνωμοτότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο οποίο υπογραμμίζεται ότι, η κρίση της νόσου COVID-19 είχε σοβαρό αντίκτυπο στο εισόδημα των εργαζομένων και ανέκοψε τις προβλεπόμενες βελτιώσεις, για τα άτομα που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας.

Σημειώνεται, μάλιστα ότι, οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενδέχεται να αυξηθούν όταν καταργηθούν σταδιακά τα μέτρα στήριξης.

Ειδικά δε για τις γυναίκες το Σχέδιο αναφέρει ότι οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται στις άτυπες μορφές εργασίας, στους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο και μεταξύ των εργαζομένων πρώτης γραμμής στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ότι περισσότερες γυναίκες από ό, τι άνδρες απασχολούνται σε επαγγέλματα που μπορούν να εκτελεστούν εξ αποστάσεως καθώς και ότι, οι χαμηλές αμοιβές και οι χαμηλές προοπτικές σταδιοδρομίας αποτελούν φραγμούς για την επίτευξη ισότιμης οικονομικής ανεξαρτησίας μεταξύ γυναικών και ανδρών και μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Προς τούτο, με το Σχέδιο ζητείται μια γενική ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και καλούνται η Κομισιόν και οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών τη ΕΕ να μειώσουν την επιβάρυνση στις γυναίκες εξασφαλίζοντας οικονομικά προσιτή και ποιοτική περίθαλψη και υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία, τους ηλικιωμένους και άλλα εξαρτώμενα άτομα.

Στο Σχέδιο υπογραμμίζεται, τέλος, ότι πρέπει να διασφαλισθεί καθολική πρόσβαση σε επαρκείς συντάξεις και συντάξεις γήρατος ενώ τονίζεται, η σημασία της ύπαρξης δημόσιων και επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων, που θα εξασφαλίζουν επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας και θα παρέχουν στους συνταξιούχους τη δυνατότητα να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021, 10:59