Τώρα «ψάχνoνται» στην ΕΕ για τη σχέση μόλυνσης της ατμόσφαιρας και COVID-19!

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020, 15:48
Τώρα «ψάχνoνται» στην ΕΕ για τη σχέση μόλυνσης της ατμόσφαιρας και COVID-19!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Με σημερινή του γραπτή απάντηση, προς τον Ισπανό ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών César Luena, ο αρμόδιος κοινοτικός Επίτροπος Sinkevičius, αποδέχεται, εμμέσως πλην σαφώς, ότι η Κομισιόν εξετάζει τη σχέση, που ενδεχομένως να υπάρχει, μεταξύ της ποιότητας του αέρα και της πανδημίας του κορωνοϊού.

Στην ερώτησή του ο Ισπανός ευρωβουλευτής είχε επικαλεστεί μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science of the Total Environment και στην οποία συμπεραίνονταν ότι το 83% των θανάτων εξαιτίας του COVID-19 που καταγράφηκαν στην Ευρώπη έως τις 19 Μαρτίου σημειώθηκαν στη βόρεια Ιταλία και τη Μαδρίτη, οι οποίες είχαν τις χειρότερες συνθήκες αέρα και τη μεγαλύτερη κίνηση ανθρώπων.

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, η μελέτη καταδεικνύει τη σχέση μεταξύ της περιβαλλοντικής υγείας και της ανθρώπινης υγείας και η ερώτησή του αφορούσε το αν γνωρίζει η Κομισιόν, αυτή και άλλες μελέτες, που συσχετίζουν τους θανάτους που προκάλεσε ο κορωνοϊός με την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στη σημερινή του απάντηση ο Επίτροπος διαβεβαιώνει ότι η Κομισιόν γνωρίζει την εν λόγω μελέτη και άλλες, παρόμοιες μελέτες που διερευνούν τη σχέση μεταξύ της ποιότητας του αέρα και του COVID-19.

Ο Επίτροπος συμφωνεί ότι μπορεί να υπάρχει μια εύλογη αιτιώδης σχέση, αλλά σημειώνει ότι επιστημονικώς δεν παρέχεται σ’ αυτό το στάδιο επαρκές έδαφος για να εξαχθούν έγκυρα συμπεράσματα.

Επιπλέον η συσχέτιση δεν συνεπάγεται αιτιώδη συνάφεια, τονίζει.

Παραδέχεται, όμως, ότι εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη μιας τέτοιας αιτιώδους σχέσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιπρόσθετα αναφέρει ότι η Κομισιόν θα εγκρίνει το 2021 σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση στον αέρα, το νερό και το έδαφος.

Στο πλαίσιο αυτό, καταλήγει ο Επίτροπος, η Κομισιόν θα εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει αναθεώρηση των προτύπων ποιότητας του αέρα, για την ευθυγράμμισή τους πιο στενά, με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020, 15:52