Ζήτησαν από την Ελλάδα βελτίωση των οδικών υποδομών

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011, 16:12
Ζήτησαν από την Ελλάδα βελτίωση των οδικών υποδομών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα με τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης, από την Ελλάδα και από 10 ακόμη κράτη - μέλη να μεριμνήσουν για τη βελτίωση της ασφάλειας των οδικών υποδομών.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Αυστρία, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία να θεσπίσουν κατάλληλες διαδικασίες για τη βελτίωση της ασφάλειας του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους με βάση τη νομοθεσία της Ε.Ε.

Σύμφωνα με την οδηγία 2008/96/ΕΚ, απαιτούνται διαδικασίες οι οποίες περιλαμβάνουν εκτιμήσεις των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια, ελέγχους της οδικής ασφάλειας, ώστε να εντοπίζονται τα επισφαλή χαρακτηριστικά ενός έργου οδικής υποδομής, και κατάταξη του δικτύου ως προς την ασφάλεια.

Αν τα κράτη-μέλη δεν ενημερώσουν την Επιτροπή εντός δύο μηνών για τα μέτρα, που έχουν λάβει, προκειμένου να εξασφαλίσουν συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της Ε.Ε., η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011, 16:12