Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης 

Τη θέση τους, για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας, για την ενίσχυση της μεταφοάς των προσωπικών δεδομένων υγείας και την ασφαλέστερη κοινή χρήση, υιοθέτησαν οι επιτροπές Περιβάλλοντος και Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αυτός ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας θα παρέχει στους πολίτες το δικαίωμα πρόσβασης σε συνταγές, εικόνες και εργαστηριακές εξετάσεις διασυνοριακά, συγκεντρωτικά δεδομένα υγείας προς κοινή χρήση για ερευνητικούς σκοπούς π.χ. στον καρκίνο και τις σπάνιες ασθένειες καθώς και ισχυρές διασφαλίσεις απορρήτου που διέπουν το πώς και το γιατί κοινοποιούνται ευαίσθητα δεδομένα.

Όπως τονίζεται, η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας (EHDS), που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχουν τα προσωπικά τους δεδομένα υγειονομικής περίθαλψης και να διευκολύνουν την ασφαλή ανταλλαγή για ερευνητικούς και αλτρουιστικούς (δηλαδή μη κερδοσκοπικούς) σκοπούς, κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός με την έγκριση ενός σχεδίου θέσης του Κοινοβουλίου από τις επιτροπές Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την έκθεση την Τρίτη με 95 ψήφους υπέρ, 18 κατά και 10 αποχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο νόμος θα δώσει στους ασθενείς το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα υγείας στα διάφορα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ και θα επιτρέψει στους επαγγελματίες υγείας να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των ασθενών τους.

Η πρόσβαση θα περιλαμβάνει περιλήψεις ασθενών, ηλεκτρονικές συνταγές, ιατρικές εικόνες και εργαστηριακά αποτελέσματα.

Κάθε χώρα θα δημιουργήσει εθνικές υπηρεσίες πρόσβασης σε δεδομένα υγείας με βάση την πλατφόρμα MyHealth@EU.

Ο νόμος θα ορίζει επίσης κανόνες για την ποιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων για τους παρόχους συστημάτων Ηλεκτρονικών Μητρώων Υγείας (EHR) στην ΕΕ, που θα παρακολουθούνται από τις εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς.

Το EHDS θα καταστήσει δυνατή την κοινή χρήση συγκεντρωτικών δεδομένων υγείας, συμπεριλαμβανομένων των παθογόνων παραγόντων, ισχυρισμών υγείας και επιστροφών, γενετικών δεδομένων και πληροφοριών δημοσίου μητρώου υγείας, για λόγους δημόσιου συμφέροντος που σχετίζονται με την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, της καινοτομίας, της χάραξης πολιτικής, της εκπαίδευσης, των ασθενών για λόγους ασφαλείας ή ρυθμιστικούς σκοπούς (τη λεγόμενη δευτερεύουσα χρήση).

Ταυτόχρονα, οι κανόνες θα απαγορεύουν ορισμένες χρήσεις, για παράδειγμα τη διαφήμιση, τις αποφάσεις αποκλεισμού ατόμων από παροχές ή είδη ασφάλισης ή την κοινή χρήση σε τρίτους χωρίς άδεια.

Στο προσχέδιο της θέσης τους, οι ευρωβουλευτές θέλουν να καταστήσουν υποχρεωτική τη ρητή άδεια από τους ασθενείς για τη δευτερογενή χρήση ορισμένων ευαίσθητων δεδομένων υγείας και να προβλέψουν έναν μηχανισμό εξαίρεσης για άλλα δεδομένα.

Θέλουν επίσης να δώσουν στους πολίτες το δικαίωμα να αμφισβητήσουν μια απόφαση ενός φορέα πρόσβασης σε δεδομένα υγείας και να επιτρέψουν σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να υποβάλλουν καταγγελίες για λογαριασμό τους.

Η συνεισηγήτρια, Ιταλίδα ευρωβουλευτής της Ομάδας Ταυτότητας και Δημοκρατίας Annalisa Tardino δήλωσε:

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και τεχνική πρόταση, με τεράστιο αντίκτυπο και δυνατότητες για τους πολίτες και τους ασθενείς μας. Το κείμενό μας κατάφερε να βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος του ασθενούς στην ιδιωτική ζωή και των τεράστιων δυνατοτήτων των ψηφιακών δεδομένων υγείας, που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και στην παραγωγή καινοτομίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης».

Ο συνεισηγητής, Κροάτης ευρωβουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών Tomislav Sokol δήλωσε:

«Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας αντιπροσωπεύει ένα από τα κεντρικά δομικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας και ένα ορόσημο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ. Είναι ένα από τα λίγα νομοθετήματα της ΕΕ όπου δημιουργούμε κάτι εντελώς νέο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το EHDS θα ενδυναμώσει τους πολίτες ενισχύοντας την υγειονομική περίθαλψη σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο και θα διευκολύνει την υπεύθυνη ανταλλαγή δεδομένων για την υγεία – ενισχύοντας την έρευνα και την καινοτομία στην ΕΕ».

Το σχέδιο θέσης θα ψηφιστεί τώρα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Δεκέμβριο.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης