Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Επικαλούμενος μία έκθεση της Διακυβερνητικής Πλατφόρμας Επιστημονικής Πολιτικής του ΟΗΕ, για τη Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες Οικοσυστήματος (IPBES), ο Ισπανός ευρωβουλευτής της Ομάδας των Σοσιαλιστών César Luena έσπειρε βαθιά ανησυχία, με ερώτησή του, στην Κομισιόν, επισημαίνοντας ότι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
  • Σύμφωνα με την έκθεση, 1,7 εκατομμύρια ιοί παραμένουν μη εντοπισμένοι σε θηλαστικά και πουλιά, τα μισά από τα οποία θα μπορούσαν να μολύνουν τον άνθρωπο.

Τονίζοντας ότι η σχετική έκθεση δημοσιεύθηκε πριν από την κρίση του COVID-19, ο Ισπανός ευρωβουλευτής επισήμανε ότι οι πανδημίες εμφανίζονται συχνότερα και προκαλούνται από τις ίδιες περιβαλλοντικές αλλαγές που συνδέονται με την απώλεια βιοποικιλότητας και την κλιματική αλλαγή.

Οι ερωτήσεις του προς την Κομισιόν, σαφείς και συγκεκριμένες, με στόχο να αποφευχθούν τα χειρότερα:

  1. Δεδομένου του ανθρώπινου, κοινωνικού και οικονομικού κόστους του COVID-19, ποιες προληπτικές στρατηγικές σχεδιάζει η Επιτροπή ενόψει των πανδημιών που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον;
  2. Λαμβάνει η Επιτροπή μέτρα για την έγκαιρη ανίχνευση νέων ασθενειών, ώστε να μπορούν να περιοριστούν και να ελεγχθούν μέσω εμβολίων και θεραπειών;
  3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι ιοί προέρχονται από ζώα, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή (ως μέρος της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιρούνι» ή της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, για παράδειγμα) με σκοπό την παρακολούθηση και τον περιορισμό των δραστηριοτήτων που προκαλούν υψηλό κίνδυνο πανδημίας, όπως η εντατική καλλιέργεια;

Στην απάντησή της, η Κύπρια Επίτροπος Υγείας της Κομισιόν Στέλλα Κυριακίδη, ωστόσο, περιορίστηκε στο να παραθέσει προτάσεις, σχέδια και φιλόδοξα προγράμματα για την προστασία της υγείας, με χρονικό ορίζοντα το… 2030!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση της Επιτρόπου:

Απάντηση της κα. Κυριακίδη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (8.2.2021)

Η Επιτροπή, στις 11 Νοεμβρίου 2020, υπέβαλε μια σειρά προτάσεων για την οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας που αποσκοπεί στην ενίσχυση των πλαισίων ασφάλειας της Ε.Ε. στην υγεία και στην ενίσχυση του ρόλου της ετοιμότητας και της αντιμετώπισης κρίσεων των βασικών οργανισμών της Ε.Ε: το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Αυτό έρχεται επιπλέον της πρότασης της Επιτροπής για το φιλόδοξο, αυτόνομο πρόγραμμα υγείας για την περίοδο 2021-2027: EU4Health.

Στο πλαίσιο των προτάσεων για την Ε.Ε. της Ένωσης για την Υγεία, η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση των συστημάτων επιτήρησης της Ε.Ε. και τις αντίστοιχες ικανότητες ανίχνευσης, παρακολούθησης και παρακολούθησης των αναδυόμενων ασθενειών.

Η Ε.Ε. από εδώ και δεκαετίες θέσπισε κανόνες υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας, βάσει επιστημονικών και διεθνών προτύπων, για τον έλεγχο των ζωικών ασθενειών και των ζωονόσων στην Ε.Ε. και για να αποτρέψει την εισβολή και εξάπλωσή τους μέσω της κυκλοφορίας ζώντων ζώων και των προϊόντων τους.

Ένα νέο νομικό πλαίσιο, ο νόμος για την υγεία των ζώων εκσυγχρονίζει αυτούς τους κανόνες και εισάγει μια προσέγγιση «Μία υγεία», η οποία θα επιτρέψει την καλύτερη αντιμετώπιση των αναδυόμενων ασθενειών. Η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, διασφαλίζει την ετοιμότητά της και την ευαισθητοποίησή της για τις ζωικές ασθένειες και τις ζωονόσους. Παρέχει επίσης εργαλεία για την έγκαιρη ανίχνευση και ταχεία αντίδραση σε περίπτωση που και πού συμβαίνουν τέτοιες ασθένειες και διασφαλίζει την παρακολούθηση για την παρακολούθηση της εξέλιξής τους και των κινδύνων που σχετίζονται με αυτές. Αυτή η επιτήρηση πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω του επερχόμενου προγράμματος EU4Health.

Επιπλέον, η εφαρμογή της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα του 2030 και της στρατηγικής «Farm to Fork» θα επιτρέψει την αντιμετώπιση των παραγόντων που πιθανότατα οδηγούν στην εμφάνιση ζωονόσων.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης