Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Ενημερωτικό Έγγραφο του Ευρωκοινοβουλίου, που διανεμήθηκε σε επιλεγμένους παραλήπτες, αναφέρεται στις έρευνες που διεξάγονται, για την εμπλοκή του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), σε απάτες αλλά και σε απωθήσεις και παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τις αρχές των κρατών μελών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στο έγγραφο υπενθυμίζεται ότι, ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896 μετέτρεψε τον Frontex σε Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και αύξησε σημαντικά τα καθήκοντα, τις εξουσίες, τις αρμοδιότητες και τον προϋπολογισμό του.

Ο κανονισμός έδωσε επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια σειρά εργαλείων που του παρέχουν την εποπτεία των δραστηριοτήτων του οργανισμού. Εκτός από τη δημοσιονομική απαλλαγή, αυτές περιλαμβάνουν την υποχρέωση του οργανισμού να παρέχει πληροφορίες στο Κοινοβούλιο, έναν βασικό ρόλο του Κοινοβουλίου στον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή του οργανισμού και τη συμμετοχή, κατόπιν πρόσκλησης, εμπειρογνώμονα του Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Frontex.

Αυτά τα εργαλεία, τονίζεται, κατέστησαν ουσιαστικά το Κοινοβούλιο, τον βασικό παράγοντα όσον αφορά τη δημοκρατική εποπτεία του οργανισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Έτσι, το 2020, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου (LIBE) αποφάσισε να διερευνήσει τους ισχυρισμούς για πιθανή εμπλοκή του Frontex σε απωθήσεις και παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τις αρχές των κρατών μελών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Το Κοινοβούλιο χρησιμοποίησε τόσο εκ των προτέρων όσο και εκ των υστέρων μέσα λογοδοσίας, ως μέρος των οποίων έθεσε ερωτήσεις που απαιτούσαν προφορικές και γραπτές απαντήσεις, ζήτησε από τον εκτελεστικό διευθυντή του Frontex να εμφανιστεί ενώπιον του LIBE για να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών και αποφάσισε να αναβάλει την εκκαθάριση των λογαριασμών του Frontex για το οικονομικό έτος 2019.

Χορήγησε βέβαια απαλλαγή τον Οκτώβριο του 2021 αλλά τον Μάιο του 2022, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναβάλει εκ νέου την απαλλαγή των λογαριασμών του Frontex, αυτή τη φορά για το οικονομικό έτος 2020.

Τον Ιανουάριο του 2021, το LIBE ενίσχυσε τη δράση του και ίδρυσε την ομάδα εργασίας Frontex Scrutiny ( FSWG) για την παρακολούθηση όλων των πτυχών της λειτουργίας του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη δικαιώματα και της διαφάνειας και της λογοδοσίας έναντι του Κοινοβουλίου.

Η FSWG διεξήγαγε διερευνητική έρευνα, συνέλεξε στοιχεία και παρουσίασε την τελική της έκθεση τον Ιούλιο του 2021.

Τον Δεκέμβριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) άνοιξε επίσης έρευνα για τις υποθέσεις του FRONTEX. Τον Απρίλιο του 2022, ο εκτελεστικός διευθυντής της Frontex, Fabrice Leggeri, παραιτήθηκε!

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης