Η Βουλγαρία προσχώρησε στη Διακήρυξη για τον τριπλασιασμό του μεριδίου της πυρηνικής ενέργειας. Η διακήρυξη υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της πυρηνικής ενέργειας στην επίτευξη ουδετερότητας του άνθρακα και επισημαίνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, που δείχνουν ότι η παγκόσμια πυρηνική ισχύς πρέπει να τριπλασιαστεί μεταξύ 2020 και 2050, προκειμένου να περιοριστεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας της Γης στους 1,5°C.

Η διακήρυξη αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα σε ειδική εκδήλωση στην οποία θα συμμετάσχουν οι αρχηγοί κρατών ή αντιπροσωπείες των χωρών που την υπογράφουν, στις 2 Δεκεμβρίου 2023, στο πλαίσιο της COP 28, της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα, στο Ντουμπάι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι συμμετέχοντες στη διακήρυξη δεσμεύονται να αναλάβουν δράση σε εθνικό επίπεδο για να διασφαλίσουν ότι οι πυρηνικοί σταθμοί λειτουργούν υπεύθυνα και σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, βιωσιμότητας, προστασίας και μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Δεσμεύονται επίσης να κινητοποιήσουν επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια, μεταξύ άλλων μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών. Η διακήρυξη καλεί επίσης τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προωθήσουν τη συμπερίληψη της πυρηνικής ενέργειας στις πολιτικές των οργανισμών τους που χορηγούν δάνεια για την ενέργεια.

Η προτεινόμενη διακήρυξη για τον τριπλασιασμό του μεριδίου της πυρηνικής ενέργειας είναι σύμφωνη με την ενεργειακή πολιτική της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και τις ενεργές δράσεις της βουλγαρικής κυβέρνησης για την κατασκευή των μονάδων 7 και 8 του πυρηνικού σταθμού του Κοζλοντούι, μεταδίδει το ΒΤΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης