Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Πέμπτη (11/04) με 336 ψήφους υπέρ, 163 κατά και 39 αποχές, οι ευρωβουλευτές ζητούν να κατοχυρωθεί το δικαίωμα στην άμβλωση στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, αίτημα που έχουν εκφράσει αρκετές φορές στο παρελθόν.

Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν την οπισθοδρόμηση όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, καθώς και όλες τις προσπάθειες περιορισμού ή κατάργησης των υφιστάμενων μέτρων προστασίας της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγεία και των συναφών δικαιωμάτων που παρατηρούνται παγκόσμια, συμπεριλαμβανομένων χωρών της ΕΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ζητούν την τροποποίηση του άρθρου 3 του Χάρτη, ώστε να αναφέρεται εφεξής ότι «κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματός του και στην ελεύθερη, εν επιγνώσει, πλήρη και καθολική πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, καθώς και σε όλες τις συναφείς υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης χωρίς διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση».

Το κείμενο παροτρύνει τα κράτη μέλη να αποποινικοποιήσουν πλήρως τις αμβλώσεις σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ του 2022, καθώς και να άρουν και να καταπολεμήσουν τα εμπόδια στην άμβλωση. Καλούν συγκεκριμένα την Πολωνία και τη Μάλτα να καταργήσουν τη νομοθεσία τους που δεν προβλέπει αυτό το δικαίωμα, αλλά και άλλα μέτρα που είτε απαγορεύουν είτε περιορίζουν την άμβλωση. Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν το γεγονός ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, γιατροί (και σε ορισμένες περιπτώσεις ολόκληρα ιατρικά ιδρύματα) αρνούνται να προβούν σε άμβλωση, βάσει μιας ρήτρας «συνείδησης», συχνά σε περιπτώσεις όπου οποιαδήποτε καθυστέρηση θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία της ασθενούς.

Συνοπτικά, το ψήφισμα στηρίζει τα εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
  • Το δικαίωμα στην άμβλωση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα
  • Όλα τα κράτη μέλη να αποποινικοποιήσουν πλήρως την άμβλωση
  • Να διακοπεί η χρηματοδότηση της ΕΕ σε οργανώσεις που αντιτίθενται στο δικαίωμα επιλογής
  • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση για τις σχέσεις διαθέσιμες σε όλους

Σεξουαλική αγωγή και διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις

Οι μέθοδοι και οι διαδικασίες αμβλώσεων θα πρέπει να αποτελούν υποχρεωτικό μέρος του προγράμματος σπουδών για τους γιατρούς και τους φοιτητές ιατρικής, σύμφωνα με το Κοινοβούλιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης και κατάλληλης για την ηλικία σεξουαλικής αγωγής και της διαπαιδαγώγησης για τις σχέσεις. Θα πρέπει να διατίθενται προσβάσιμες, ασφαλείς και δωρεάν μέθοδοι και προμήθειες αντισύλληψης, καθώς και συμβουλές οικογενειακού προγραμματισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη των ευάλωτων ομάδων. Οι γυναίκες σε συνθήκες φτώχειας επηρεάζονται δυσανάλογα από νομικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και πρακτικούς φραγμούς και περιορισμούς στην άμβλωση, λένε οι ευρωβουλευτές, καλώντας τα κράτη μέλη να άρουν αυτούς τους φραγμούς.

Διακοπή της χρηματοδότησης της ΕΕ σε ομάδες κατά του δικαιώματος επιλογής

Οι ευρωβουλευτές ανησυχούν για τη σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης ομάδων κατά της ισότητας των φύλων και κατά του δικαιώματος στην επιλογή σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ. Καλούν την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση αυτή δεν θα λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ. Επίσης, τα κράτη μέλη και οι τοπικές κυβερνήσεις πρέπει να αυξήσουν τις δαπάνες τους για προγράμματα και τις επιδοτήσεις για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και οικογενειακού προγραμματισμού.

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας

Σημειώνεται ότι στις 4 Μαρτίου η Γαλλία έγινε η πρώτη χώρα που κατοχυρώνει συνταγματικά το δικαίωμα στην άμβλωση, αλλά και η υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, εμπίπτει στην δικαιοδοσία των κρατών μελών.

Η αλλαγή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ώστε να συμπεριληφθεί η άμβλωση, θα απαιτούσε ομόφωνη συμφωνία από όλα τα κράτη μέλη.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης