Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Ιταλού ευρωβουλευτή της Ομάδας Ταυτότητας κα Δημοκρατίας Angelo Ciocca, η Επίτροπος Jourová, ομολογεί ότι τώρα, η Κομισιόν εργάζεται για την ενημέρωση του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ για για την καταπολέμηση της διαφθοράς και για ένα πακέτο δημοκρατίας για την αντιμετώπιση της ξένης παρέμβασης λειτουργία των δημοκρατιών της ΕΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στην ερώτηση του, ο Ιταλός ευρωβουλευτής, είχε επισημάνει ότι:

– Το πρόσφατο σκάνδαλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκάλυψε την έλλειψη κατάλληλων μέτρων για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας από τη διαφθορά, το ξέπλυμα χρήματος και την εγκληματική ένωση, τα οποία επηρεάζουν το μοναδικό όργανο της ΕΕ που εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία.

– Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέλη, ενεργώντας αποκλειστικά προς το δημόσιο συμφέρον, θα πρέπει να καθοδηγούνται από «αδιαφορία, ακεραιότητα, διαφάνεια, επιμέλεια, ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και σεβασμό για τη φήμη του Κοινοβουλίου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ωστόσο, είχε υπογραμμίσει, η διαδικτυακή δημοσίευση των πληροφοριών σχετικά με συναντήσεις με εκπροσώπους συμφερόντων είναι καθαρά εθελοντική για τους βουλευτές και είναι υποχρεωτική μόνο για τους εισηγητές, τους σκιώδεις εισηγητές και τους προέδρους επιτροπών.

Δεδομένης της σοβαρότητας των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν και της συνακόλουθης βλάβης στην εικόνα του Κοινοβουλίου, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Κομισιόν, ως απάντηση στα πρόσφατα γεγονότα προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική διαφάνεια των δραστηριοτήτων της και να διαφυλάξει την αξιοπιστία όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, κατέληγε ο ευρωβουλευτής.

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση της Αντιπροέδρου:

Απάντηση της Αντιπροέδρου Jourová εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή απαιτεί από όλα τα μέλη της, μέλη του υπουργικού συμβουλίου τους και τους γενικούς διευθυντές της να συναντούν μόνο εκπροσώπους συμφερόντων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαφάνειας.

Η προσέγγιση της Επιτροπής, αντικατοπτρίζεται στη διοργανική συμφωνία για υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας, είναι ότι το άλλα θεσμικά όργανα εφαρμόζουν μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος στα μέτρα της Επιτροπής και, συνολικά, ίδιο επίπεδο διαφάνειας.

Η Επιτροπή εργάζεται επί του παρόντος σε μια πρωτοβουλία για μια κοινή συμφωνία για τη δημιουργία μιας όργανο δεοντολογίας κοινό τουλάχιστον για όλα τα θεσμικά όργανα και τους συμβουλευτικούς φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 13 της τη συνθήκη για την ΕΕ και την εξέταση πρόσθετων μέτρων διαφάνειας. Όπως ανακοινώθηκε στο Διεύθυνση για την κατάσταση της Ένωσης 2022 και επιβεβαιώθηκε στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής 2023-4, η Επιτροπή εργάζεται επίσης για μέτρα για την ενημέρωση του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ για για την καταπολέμηση της διαφθοράς και για ένα πακέτο δημοκρατίας για την αντιμετώπιση της ξένης παρέμβασης λειτουργία των δημοκρατιών της ΕΕ.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης