Αγορανομική Διάταξη για επάργυρα και επίχρυσα αντικείμενα

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010, 04:34
Αγορανομική Διάταξη για επάργυρα και επίχρυσα αντικείμενα
Τη σήμανση των επίχρυσων και επάργυρων αντικειμένων με ειδικό τρόπο, ώστε να μην παραπλανάται ο καταναλωτής, προβλέπει νέα Αγορανομική Διάταξη, την οποία υπέγραψε η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Τ. Κατσέλη.

Αντικείμενα επίχρυσα ή επάργυρα γενικά, καθώς και επικαλυμμένα με άλλο πολύτιμο μέταλλο πρέπει να φέρουν πινακίδα (ετικέτα), σταθερά τοποθετημένη, σε κάθε ένα από αυτά, στην οποία δηλώνεται κατά περίπτωση ότι πρόκειται για προϊόντα επίχρυσα ή επάργυρα ή άλλα (ανάλογα με το πολύτιμο μέταλλο).

 Η προβλεπόμενη επισήμανση είναι υποχρεωτική κατά το στάδιο πώλησης στον τελικό καταναλωτή και δεν μπορεί να είναι έκτυπη. Σε προηγούμενα στάδια διάθεσης αρκεί οι αντίστοιχες ενδείξεις να αναγράφονται μόνον στα συνοδευτικά έγγραφα.

Η ως άνω απαγόρευση ισχύει και για αντικείμενα που δεν περιέχουν πολύτιμα μέταλλα (π.χ. ψευδοκοσμήματα).

Οι παραβάτες της παρούσας που ισχύει σε όλη τη Χώρα από την επομένη της ανακοίνωσής της στον ημερήσιο τύπο διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010, 04:36