Ακυρωμένες αποδείξεις από το κυλικείο του νοσοκομείου «Σωτηρία»

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010, 18:31
Ακυρωμένες αποδείξεις από το κυλικείο του νοσοκομείου «Σωτηρία»
Αποδείξεις που έχουν ήδη ακυρωθεί από την ταμειακή μηχανή, δίνονται στους πελάτες του κυλικείου του Νοσοκομείου «Σωτηρία».

Η περίπτωση αυτή αισχροκέρδειας και φοροδιαφυγής έφτασε στη στήλη του παρατηρητηρίου από καταγγελίες καταναλωτών.

Πιθανολογείται πως κάτι τέτοιο συμβαίνει αρκετό καιρό και όχι τυχαία, αφού αρκετοί από τους καταγγέλλοντες πήραν άκυρη απόδειξη παραπάνω από μία φορές.

Σε αυτή την περίπτωση ο μόνος ζημιωμένος βγαίνει ο καταναλωτής αφού η απόδειξη είναι αδύνατο να προσκομιστεί με τη φορολογική δήλωση στο τέλος της χρονιάς.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010, 18:31