Ανάκληση προϊόντος από την ΙΚΕΑ

Ανάκληση προϊόντος από την ΙΚΕΑ

Πρόγραμμα ανάκλησης ράγας IKEA 365+ SÄNDA 70 και 114 εκτελεί η ΙΚΕΑ  λόγω ελαττώματος στη σύνδεση της γείωσης στη ράγα που μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας με την επαφή τους ή των συνδεδεμένων φωτιστικών.

Η ανάκληση στην Ελλάδα αφορά 181 & 380 τεμάχια αντίστοιχα, από τον προμηθευτή 21338, με ημερομηνίες παραγωγής μεταξύ 1134 και 1208.

Η IKEA παγκοσμίως δεν έχει λάβει αναφορές για τραυματισμό ή ανάλογο περιστατικό.

Οι καταναλωτές που έχουν στη κατοχή τους ράγα IKEA 365+ SÄNDA 70 ή/και 114 από τον προμηθευτή 21338, με ημερομηνίες παραγωγής μεταξύ 1134 και 1208, να σταματήσουν τη χρήση της άμεσα και να την επιστρέψουν σε οποιοδήποτε κατάστημα ΙΚΕΑ, από όπου θα λάβουν νέα προς αντικατάσταση ή τα χρήματά τους πίσω.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012, 13:53