Δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα για το ποιοτικό ελαιόλαδο Λέσβου

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 4 Απριλίου 2010, 17:00
Δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα για το ποιοτικό ελαιόλαδο Λέσβου
Στα 2,3 εκατομμύρια ευρώ, ανά έτος, ανέρχεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος που υλοποιεί η ΕΑΣ Λέσβου, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου που παράγεται στο νησί. Μάλιστα, τα αποτελέσματα του προγράμματος κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του παρουσιάστηκαν σε σχετική ημερίδα.
Όπως αναφέρθηκε, μέσω του εν λόγω προγράμματος προωθείται η εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης σε 800 παραγωγούς στη Λέσβο, οι οποίοι εφαρμόζουν «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, βάσει των εθνικών προτύπων Agro 2.1 και Agro 2.2».

Οι 800 παραγωγοί διαθέτουν συνολικά 36.108 στρέμματα με 682.253 δένδρα. Επίσης, έγινε προμήθεια ελαιοδικτύων, συσκευής μέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας, βυτίου για τη μεταφορά ελαιολάδου και τριών μεταφερόμενων δεξαμενών ελαιολάδου χωρητικότητας 50 τόνων.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ΕΑΣ Λέσβου προβλέπεται να αναπτύξει και να λειτουργήσει σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής ιχνηλασιμότητας, έτσι ώστε να είναι πλήρως ελεγχόμενη η ποιότητα του ελαιολάδου που παράγεται και τυποποιείται.


Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 4 Απριλίου 2010, 17:00