Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση προϊόντος αρώματος οξικού οξέος

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012, 22:36
Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση προϊόντος αρώματος οξικού οξέος
Κατόπιν περαιτέρω ελέγχων από την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΦΕΤ, προέκυψε ότι οι εταιρείες διακίνησης «ΔΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» και «ΜΕΖΙΕVSKI Β.» λόγω αστοχίας του συστήματος ιχνηλασιμότητας, προέβησαν στην ανάκληση του συνόλου του προϊόντος «MAΙSTINE Acto 70% Essigsäure 70% E260», σε συσκευασία των 330 ml, προέλευσης Λιθουανίας, από την εσωτερική αγορά.

Το ανωτέρω προϊόν, ενώ προοριζόταν ως πρώτη ύλη για βιομηχανική χρήση, βρέθηκε να πωλείται «ως έχει» στον τελικό καταναλωτή, ως τρόφιμο. Σημειώνεται ότι το εν λόγω προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται προς τον τελικό καταναλωτή, καθώς είναι εξαιρετικά διαβρωτικό και τοξικό με συνέπεια ο χρήστης να διατρέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, εισπνοής ή κατάποσης.

Μεταξύ των παρτίδων που έχουν ήδη ανακληθεί περιλαμβάνεται και η παρτίδα L261/20.06.2011, για την οποία ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε σήμερα μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές.

Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, ανεξαρτήτως παρτίδας, ημερομηνίας παραγωγής ή ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας να μη το χρησιμοποιήσουν.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012, 22:39