Έρχεται βαρύς πέλεκυς για τους παραβάτες στην αγορά καυσίμων

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011, 18:34
Έρχεται βαρύς πέλεκυς για τους παραβάτες στην αγορά καυσίμων
Με τροπολογία, που θα προβλέπει αυστηρότερες ποινές για όσους παραβαίνουν τους νόμους που διέπουν την αγορά καυσίμων, οι οποίες θα ξεκινούν από την επιβολή βαρύτερου προστίμου και θα καταλήγουν έως και την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας, σχεδιάζει το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης να αντιμετωπίσει τα κρούσματα αισχροκέρδειας.

Ειδικότερα για τα πρατήρια καυσίμων η χρήση οργάνου καταδολίευσης ή αλλοίωσης του αποτελέσματος των μετρήσεων συνεπάγεται πρόστιμο, για κάθε επηρεαζόμενη αντλία, ίσο με το διπλάσιο του υπολογιζόμενου ποσοστού απόκλισης κάθε αντλίας χωριστά επί του ποσού συμμετοχής της στο συνολικό κύκλο εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης. Αν τα ποσοστά συμμετοχής κάθε επηρεαζόμενης αντλίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν, τότε η παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 2% για κάθε επηρεαζόμενη αντλία επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30.000 ευρώ ανά επηρεαζόμενη αντλία.

Επιπλέον, η διαπίστωση παράβασης για τα πρατήρια καυσίμων θα συνεπάγεται υποχρεωτική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου, ενώ από την στιγμή που αυτό θα αποφασίζεται από την αδειοδοτούσα Αρχή δεν θα επιτρέπεται για διάστημα έξι μηνών η λειτουργία παρόμοιας επιχείρησης στον ίδιο χώρο.

Στην τροπολογία που παρουσίασε ο κ. Χρυσοχοίδης και συνυπογράφουν οι κ.κ. Ρέππας και Καστανίδης προβλέπεται ακόμα η επιβολή προστίμου το λιγότερο 10.000 ευρώ και μέχρι 100.000 ευρώ για το αδίκημα της συμμετοχής στην αλλοίωση ή την καταδολίευση αποτελέσματος μετρήσεων.

Η τροπολογία κατατέθηκε από τον υπουργό, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στην Επιτροπή Ανάπτυξης της Βουλής.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011, 19:52