Νομαρχία Πειραιά: Εξονυχιστικοί έλεγχοι για το πασχαλινό τραπέζι

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010, 17:01
Νομαρχία Πειραιά: Εξονυχιστικοί έλεγχοι για το πασχαλινό τραπέζι
Εντολή για εντατικούς - εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλα τα σημεία εμπορίας και διακίνησης τροφίμων που αυτή την περίοδο εμφανίζουν αυξημένη ζήτηση, έδωσε ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Νομαρχίας, με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του πολίτη καταναλωτή.

Έτσι ενόψει της γιορτής του Πάσχα, οι ελεγκτές της Νομαρχίας Πειραιά έχουν επιδοθεί σε ένα πραγματικό σαφάρι ελέγχων στην Κεντρική Αγορά του Ρέντη, στη Δημοτική Αγορά Πειραιά, σε σούπερ μάρκετ και γενικά στα μεγάλα και μικρά καταστήματα της ευρύτερης περιοχής, ενώ η Νομαρχία καλεί ταυτόχρονα όλους τους επαγγελματίες να συνδράμουν και να υποβοηθήσουν το έργο της, εφαρμόζοντας κατά γράμμα τόσο την ελληνική όσο και την κοινοτική νομοθεσία.

Παράλληλα, η Νομαρχία Πειραιά πιστεύοντας στην δύναμη του ενημερωμένου και ενεργού καταναλωτή, απευθύνει προς το καταναλωτικό κοινό οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές οι οποίες αφορούν στα προϊόντα εκείνα, των οποίων η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα, όπως είναι τα διάφορα σφάγια, εγχώρια και εισαγωγής, τα παραπροϊόντα κρέατος (π.χ. εντόσθια) και τα αυγά.

Ειδικότερα οι κτηνίατροι της Νομαρχίας Πειραιά επισημαίνουν ότι :

· Βασικό κριτήριο για κάθε αγορά μας αποτελούν οι συνθήκες υγιεινής του χώρου πώλησης, συντήρησης και έκθεσης προϊόντος (προθήκες - βιτρίνες)

· Το κρέας πρέπει να προέρχεται από σφάγιο που έχει σφραγίδες υγείας, κατηγορίας και χώρα προέλευσης, γεγονός που δείχνει ότι έχει ελεγχθεί από τις κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

· Η ωοειδής σφραγίδα δηλώνει την σήμανση καταλληλότητας.

· Η παραλληλόγραμμη δηλώνει την χώρα προέλευσης (Ελλάδα, Βουλγαρία, κλπ)

· Η σφραγίδα κατηγορίας δείχνει το είδος του κρέατος (αμνός, ερίφιο κλπ.)

· Ο έλεγχος της σφραγίδας στα αμνοερίφια διασφαλίζει την προέλευση του σφάγιου (ντόπιο, εισαγωγής), την ασφάλεια και υγιεινή των συνθηκών σφαγής και την βεβαιότητα ότι το ζώο έχει υποβληθεί στον προβλεπόμενο κτηνιατρικό, υγειονομικό έλεγχο.

· Στα αμνοερίφια εγχώριας παραγωγής, καθώς και στα σφάγια τα προερχόμενα από Κοινοτικές χώρες, η σφραγίδα καταλληλότητας είναι χρώματος λαμπρού κυανό (Ε133).

· Στα αμνοερίφια εισαγωγής από τρίτες χώρες, ελληνικής σφαγής, η σφραγίδα έχει χρώμα καστανό (Ε155).

· Τα σφάγια τα οποία δεν έχουν καθόλου σφραγίδα ή φέρουν σφραγίδες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες ή δυσδιάκριτες είναι απαγορευμένα και δεσμεύονται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

· Η σάρκα του κρέατος πρέπει να είναι σφικτή και ελαφρώς υγρή. Η μυρωδιά να είναι ευχάριστη, χαρακτηριστική του νωπού κρέατος.

· Τα εντόσθια δεν πρέπει να παρουσιάζουν μεταβολές χρωματισμού, αλλοιώσεις και να μην είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον, σε σκόνες και έντομα.

· Απαγορεύεται απολύτως η πώληση εντοσθίων που έχουν αποψυχθεί. Επίσης από τα εντόσθια πρέπει να έχει αφαιρεθεί ο σπλήνας.

· Τα αυγά πρέπει να είναι με κέλυφος χωρίς ρωγμές, καθαρά, στεγνά, απαλλαγμένα από εξωτερικές οσμές και να μην είναι εκτεθειμένα στο φως του ήλιου.

· Το κάθε αυγό πρέπει να φέρει αριθμό έγκρισης εκτροφής (σφραγίδα)

· Τα συσκευασμένα αυγά πρέπει να φέρουν αριθμό έγκρισης Ωοσκοπικού Κέντρου και ημερομηνία κατανάλωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 21 ημέρες από την ωοτοκία.

· Πρέπει να σπάζονται μόνο όταν είναι καθαρά, στεγνά και κατά τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μόλυνσης.

· Τα βρασμένα αυγά που διατίθενται στην αγορά πρέπει να αναγράφουν στην ομαδική συσκευασία:

α) Κατηγορία αυγού (Α - Β κλπ)

β) Αριθμό Ωοσκοπικού κέντρου (π.χ. GR-αριθμό)

γ) Ημερομηνία ανάλωσης

δ) Οδηγίες για σωστή συντήρηση

ε) Ονοματεπώνυμο ή εμπορικό σήμα του παραγωγού με στοιχεία

διεύθυνσης

στ) Επισήμανση ότι «η βαφή δεν είναι τοξική»

Παράλληλα οι κτηνίατροι της Νομαρχίας εφιστούν την προσοχή αφενός μεν στους καταναλωτές να αποφεύγουν τις αγορές από ανώνυμους πλανόδιους μικροπωλητές και αφετέρου στους επαγγελματίες να αποφύγουν τη σφαγή αμνοεριφίων σε ακατάλληλα σφαγεία ή σε υπαίθριους χώρους, γεγονός που απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία.

Σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχίας Πειραιά οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Γραμμή Επικοινωνίας με τον Πολίτη της Νομαρχίας Πειραιά στον τετραψήφιο αριθμό 1570 και στο 800 11 40 50 60.

Σε δηλώσεις του ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας τόνισε ότι «Εν όψει του Πάσχα, οι υπηρεσίες μας βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση και πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους σε όλα τα σημεία εμπορίας και διακίνησης προϊόντων για την προστασία της υγείας και του εισοδήματος των συμπολιτών μας από φαινόμενα αισχροκέρδειας και κερδοσκοπίας. Ωστόσο για την ομαλή λειτουργία της αγοράς επιβάλλεται οι επαγγελματίες να τηρούν αυστηρά τη νομοθεσία και οι καταναλωτές να είναι σωστά ενημερωμένοι, και οπωσδήποτε στην περίπτωση που διαπιστώσουν διάθεση ακατάλληλων τροφίμων ή πέσουν θύμα παραπλάνησης, να απευθύνονται στη Νομαρχία Πειραιά».

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010, 17:26