Τι να προσέξουν οι καταναλωτές το Πάσχα

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 10 Απριλίου 2012, 17:19
Τι να προσέξουν οι καταναλωτές το Πάσχα

Οδηγίες προς το καταναλωτικό κοινό απευθύνει η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενόψει Πάσχα ούτως ώστε να μην παραπλανηθούν οι καταναλωτές.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να προσέξουν:

-        Όλα τα σφάγια των ζώων πρέπει να φέρουν σφραγίδες που υποδηλώνουν τη σφαγή σε σφαγείο. Αν δεν υπάρχουν σφραγίδες, δεν μπορεί να βεβαιωθεί ότι τα ζώα είναι κατάλληλα προς κατανάλωση. Επίσης, θα πρέπει να έχουν τηρηθεί όλες οι υγειονομικές απαιτήσεις διάθεσης των σφαγίων (π.χ. τήρηση της ψυκτικής αλυσίδας).

-        Αμνοερίφια τα οποία έχουν σφαγεί σε ελληνικά Σφαγεία, είτε προέρχονται από ζώντα ζώα από κράτη – μέλη της κοινότητας, είτε είναι εγχώρια, οι σφραγίδες που φέρουν είναι χρώματος «λαμπρού κυανού», τυρκουάζ.

-        Αμνοερίφια τα οποία έχουν σφαγεί σε ελληνικά σφαγεία, αλλά ως ζώντα ζώα προέρχονται από τρίτες χωρες, δηλαδή χώρες που δεν είναι κράτη μέλη της κοινότητας (π.χ. Σκόπια), όλες οι σφραγίδες έχουν χρώμα «Καστανό» (ανοικτό καφέ).

-        Αμνοερίφια τα οποία προέρχονται από κοινοτικές χώρες (όπως π.χ. Ρουμανία, Βουλγαρία κ.λ.π.), δηλαδή έχουν σφαγεί στα Σφαγεία των χωρών από τις οποίες προέρχονται, φέρουν μια σφραγίδα σχήματος οβάλ, στο κέντρο της οποίας αναγράφονται τα αρχικά της χώρας προέλευσης με λατινικούς χαρακτήρες π.χ. για τη Βουλγαρία BG και ένα κωδικό αριθμό που υποδηλώνει το σφαγείο της Βουλγαρίας που έγινε η σφαγή.

-        Όσον αφορά τη διακίνηση σπλάχνων (συκωταριές), συνήθως αυτές προσφέρονται εντός της θωρακικής κοιλότητας με ολόκληρο το σφάγιο αμνοεριφίου. Προσοχή χρειάζεται στην ανεξάρτητη διάθεση συκωταριάς, γιατί παρατηρείται το φαινόμενο σε πολλές περιπτώσεις, συκωταριές κατεψυγμένες να έχουν αποψυχθεί και να πωλούνται ως φρέσκιες, διαδικασία που υγειονομικά ενέχει κινδύνους. Η διάθεση κατεψυγμένων συκωταριών, θα πρέπει να φέρει την αρχική της συσκευασία, καθώς επίσης και να φέρει ετικέτα της εγκατάστασης όπου νομίμως έγινε η κατάψυξη.  

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 10 Απριλίου 2012, 17:28