Πράσινο φως σε 18 ερευνητικά έργα για τρόφιμα και γεωργία

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011, 17:04
Πράσινο φως σε 18 ερευνητικά έργα για τρόφιμα και γεωργία
Συνολικά 18 από τα 41 συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα που ενέκρινε το υπουργείο Παιδείας, για να υλοποιηθούν μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013, αφορούν τον γεωργοδιατροφικό τομέα και ειδικότερα τρία από αυτά έχουν σχέση με τον οινοποιητικό τομέα.

Συνολικά στον δεύτερο κύκλο υποβολής προτάσεων (έως 31 Μαΐου 2010) είχαν κατατεθεί 166 προτάσεις για χρηματοδότηση στα πλαίσια του έργου «Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης», από τις οποίες εγκρίθηκαν 41, μετά την αξιολόγηση, που ολοκληρώθηκε μετά από… 18 μήνες! Τα ερευνητικά προγράμματα – μαζί με την ανώτατη δημόσια δαπάνη – που αφορούν τον γεωργοδιατροφικό τομέα είναι τα εξής:

- Αξιοποίηση των υποπροϊόντων της βιομηχανίας παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς με στόχο την παραγωγή εκχυλισμάτων και βιοδραστικών ουσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας (350.000 ευρώ),

- Εφαρμογές καινοτόμων μεθόδων βελτίωσης της ποιότητας των αμπελοοινικών προϊόντων και προστασίας των φυτών της αμπέλου (220.500),

- Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθόδου αξιοποίησης υδατικών αποβλήτων μονάδων επεξεργασίας ελιάς για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, ανακύκλωση νερού και περιβαλλοντική προστασία (360.000),

- Αντικατάσταση του ιχθυελαίου με εναλλακτικές πηγές λίπους στις τροφές τσιπούρας (Sparus aurata) και λαβρακιού (Dicentrarchus labrax): Επιδράσεις στην ανάπτυξη και στη σύσταση του σώματος καθώς και στο κεντρικό νευρικό σύστημα (357.500),

- Επίδραση ανοσοδιατροφής με φαρμακευτικά μανιτάρια σε ασθενείς με δυσπλασίες του τραχήλου της μήτρας (LSIL, HPV+, High Risk) (350.000),

- Αξιολόγηση γενετικού υλικού μηδικής (medicago sativa) για τον προσδιορισμό των βέλτιστων συνθηκών καλλιέργειας και επεξεργασίας της προς την παραγωγή προϊόντων ποιότητας (350.000),

- Ανάπτυξη βιομηχανικής μεθόδου για την ολοκληρωμένη αειφορική διαχείριση των οινοποιητικών αποβλήτων μέσω της ανάκτησης των πολυφαινολών υψηλής προστιθέμενης αξίας και λιπασματοποίησης (350.000),

- Αύξηση της προστιθέμενης αξίας επιλεγμένων ελληνικών οίνων, μέσω της πιστοποίησης της περιοχής προέλευσής τους (223.200),

- Μελέτη-ανάπτυξη βιοδραστικών προϊόντων φυτικής προέλευσης με στόχο την παραγωγή και πιστοποίηση καινοτόμων βιολειτουργικών τροφίμων (347.900),

- Ευφυές σύστημα παρακολούθησης, πρόβλεψης και βελτιστοποίησης εφοδιαστικής αλυσίδας ευπαθών τροφίμων: Έρευνα, ανάπτυξη και πειραματική εφαρμογή στον τομέα διαχείρισης της ζήτησης για τον κλάδο της ζαχαροπλαστικής (274.888,01),

- Φαιά σήψη πυρηνοκάρπων: Διερεύνηση της αιτιολογίας, μοριακός και βιολογικός χαρακτηρισμός πληθυσμών των παθογόνων αιτίων και προφίλ ευαισθησίας σε μυκητοκτόνους ουσίες για βελτιστοποίηση της καταπολέμησης της ασθένειας (359.500),

- Διερεύνηση της ύπαρξης αλλοιογόνων Alicyclobacillus spp. σε χυμούς και άλλα προϊόντα φρούτων: Οικολογία, μέθοδοι ανίχνευσης και τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος (326.500),

- Παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού γιγαρτοκάρπων και πυρηνοκάρπων με σύγχρονες βιολογικές και βιοτεχνολογικές μεθόδους (208.853,64),

- Χρήση οικοφυσιολογικών δεικτών προς αύξηση ανταγωνιστικότητας προϊόντων ροδιάς (126.828,60),

- Ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμμάτων από αγροτικές καλλιέργειες (300.000), Ιχνηλασιμότητα και αυθεντικότητα οινικών προϊόντων της οινικής περιοχής ΟΠΑΠ «Νεμέα» (255.000),

- Δημιουργία ειδικών προδιαγραφών κατηγοριοποίησης και σήμανσης του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, βάσει των ιδιοτήτων του ως φυσικό λειτουργικό τρόφιμο (280.800).

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011, 17:04