Προσοχή στην χρήση λαμπτήρων

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011, 17:57
Προσοχή στην χρήση λαμπτήρων
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εξέδωσε χρήσιμες πληροφορίες για την χρήση λαμπτήρων, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών.

Με στόχο να περιοριστούν οι πιθανότητες διαρροής του υδραργύρου στο οικοσύστημα μετά την κατάργηση των λαμπτήρων πυράκτωσης η ΓΓΚ σε σχετική ανακοίνωση παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με:

1) Χρήση, συλλογή και εναπόθεση λαμπτήρων:

- Είναι πολύ σημαντικό οι λαμπτήρες να μεταχειρίζονται πολύ προσεκτικά, καθώς τυχόν σπάσιμό τους απελευθερώνει στο περιβάλλον υδράργυρο.

- Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, οι λαμπτήρες αυτοί δεν πρέπει να απορρίπτονται, μαζί με τα άλλα οικιακά απόβλητα, αλλά πρέπει να εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής λαμπτήρων, επειδή χρειάζονται ειδική διαδικασία ανακύκλωσης.

- Κατά το βίδωμα ή το ξεβίδωμα των λαμπτήρων, πρέπει να τους κρατάμε από την πλαστική βάση τους και όχι από το γυάλινο κάλυμμα. Τοποθετούμε τον καμένο λαμπτήρα στο κουτί του καινούριου με ασφάλεια και τέλος στον κάδο συλλογής λαμπτήρων.

- Οι λαμπτήρες, που ανακυκλώνονται, έχουν στη συσκευασία τους το σήμα του διαγραμμένου κάδου.

2) Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στη χώρα μας έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δύο εθνικής εμβέλειας συλλογικά συστήματα («Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» www.electrocycle.gr, «Φωτοκύκλωση ΑΕ», www.fotokiklosi.gr), με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση των λαμπτήρων σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες. Στις ιστοσελίδες των συστημάτων αυτών μπορεί ο καταναλωτής να βρει πληροφορίες για τα σημεία συλλογής λαμπτήρων σε όλη την Ελλάδα.

3) Οδηγίες σε περίπτωση που σπάσει κάποιος λαμπτήρας. Είναι σημαντικό να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:

i) Οδηγίες για τον εξαερισμό του χώρου

- Απομάκρυνση από το χώρο άλλων ατόμων, κυρίως παιδιών, ηλικιωμένων, ζώων κλπ, προσέχοντας να μην πατήσουν στην περιοχή που έσπασε ο λαμπτήρας.

- Άνοιγμα των παραθύρων, για να αεριστεί καλά ο χώρος, για 15 λεπτά ή παραπάνω.

- Κλείσιμο της κεντρικής θέρμανσης, αν λειτουργεί με κυκλοφορία αέρα (air condition).
ii) Οδηγίες για τον καθαρισμό του χώρου

- Κατά τη συλλογή των θραυσμάτων, απαραίτητα είναι γάντια πλαστικά κατά προτίμηση.

- Μάζεμα από τις σκληρές επιφάνειες προσεκτικά με χοντρό χαρτί ή χαρτόνι των θραυσμάτων και τα κλείσιμο σε αεροστεγή πλαστική συσκευασία.

- Χρησιμοποίηση αυτοκόλλητης ταινίας και όχι άλλου μέσου για τη συλλογή των μικροθραυσμάτων ή και της σκόνης.

- Σκούπισμα της περιοχής με υγρό απορροφητικό χαρτί ή με υγρά χαρτομάντιλα μιας χρήσεως.

- Καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική σκούπα, γιατί οι ατμοί του υδραργύρου, που περιέχουν οι λαμπτήρες, θα απλωθούν σε ολόκληρο το χώρο. Αν όμως είναι απαραίτητη η χρήση της ηλεκτρικής σκούπας, (π.χ. για την περίπτωση καθαρισμού χαλιών), θα πρέπει να εκκενωθεί ο χώρος και να αεριστεί, για 15 λεπτά και περισσότερο.

- Αν τα θραύσματα του λαμπτήρα έρθουν σε επαφή με χαλιά, τότε πρέπει να συλλεχθούν προσεκτικά, φορώντας γάντια και να ακολουθηθούν οι υπόλοιπες διαδικασίες καθαρισμού, που περιγράφονται παραπάνω.

- Αν τα θραύσματα του λαμπτήρα έρθουν απευθείας σε επαφή με ρούχα, τα οποία έρχονται σε άμεση επαφή με το σώμα (λευκά είδη), αυτά δεν θα πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθούν.

iii) Οδηγίες εναπόθεσης

- Εναποθέτηση της αεροστεγής πλαστικής συσκευασίας, που περιέχουν τα θραύσματα λαμπτήρα, στα ειδικά σημεία συλλογής λαμπτήρων.

- Απομάκρυνση αμέσως των υλικών καθαρισμού (χαρτόνι, γάντια, σακούλα της ηλεκτρικής σκούπας κλπ) από το χώρο και εναποθέτηση σε κάδους απορριμμάτων.

- Πλύσιμο καλά των χεριών μας.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011, 18:00