Προχωράει το Καλάθι Δυτικής Μακεδονίας

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012, 21:07
Προχωράει το Καλάθι Δυτικής Μακεδονίας
Το όραμα μιας περιοχής με ποιοτικά και πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα και με ισχυρή διασύνδεση των κλάδων εκφράστηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Επιχειρηματικού Σχεδίου για το «καλάθι αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Η παρουσίαση έλαβε χώρα κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, με την παρουσία φορέων και πολιτών. Το Επιχειρησιακό σχέδιο ήταν προϊόν συμμετοχικής διαδικασίας από την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ με τη συμμετοχή της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και της Αυτοδιοίκησης, των Υπηρεσιών και συναφών Φορέων.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η σύνθεση των απόψεων που εκφράσθηκαν συνέβαλε σε έναν σχεδιασμό που στηρίζεται στα πλεονεκτήματα της περιοχής και αξιοποιεί τις ευκαιρίες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τάσεις της αγοράς. Το καλάθι προϊόντων της περιοχής αποτελείται από προϊόντα με ταυτότητα της περιοχής, παραδοσιακά και νέα που διαμορφώνουν μία νέα δυναμική. Η Περιφέρεια αναφέρει επίσης πως η σύσταση της Αγροτοδιατροφικής Σύμπραξης, των Ομάδων Παραγωγών και του Δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων αποτελεί προτεραιότητα και θα λάβει την υποστήριξή της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων της.

Η παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ.

Πηγή: agronews
Επιμέλεια: Xρήστος Μαζάνης

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012, 21:27