Σεμινάρια ΕΦΕΤ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013, 17:10
Σεμινάρια ΕΦΕΤ
Περισσότεροι από 20.000 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις παρασκευής, διακίνησης, μεταφοράς και εμπορίας τροφίμων αναμένεται να πιστοποιηθούν μέσω του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), στη βάση των όσων προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, περί υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην υγιεινή και ασφάλεια στους προαναφερθέντες κλάδους. Η υποχρεωτική εκπαίδευση αφορά τους υγειονομικούς υπεύθυνους των προαναφερθεισών επιχειρήσεων, καθώς και όλους τους εργαζόμενους που χειρίζονται ή έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή ποτά.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΕΘ διοργανώνει σεμινάρια σχετικής θεματολογίας, που τελούν υπό την έγκριση και τις οδηγίες του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) και μετά την ολοκλήρωση των οποίων θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες σχετικό πιστοποιητικό (σ.σ. η πιστοποίηση θα δίδεται στο πρόσωπο και όχι στην επιχείρηση).

Τα σεμινάρια, που όπως προαναφέρθηκε είναι υποχρεωτικά για τις συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, με εξαίρεση όσους ήδη διαθέτουν πιστοποιητικό HACCP, θα έχουν διάρκεια δέκα ωρών έκαστο, ενώ θα διδάσκουν πιστοποιημένοι από τον Ε.Φ.Ε.Τ. ειδικοί επιστήμονες.

Μέχρι στιγμής έχουν προγραμματιστεί σεμινάρια για τις εξής ημερομηνίες: 7 και 9 Οκτωβρίου, 21 και 23 Οκτωβρίου, 4 και 6 Νοεμβρίου και 11 και 13 Νοεμβρίου. «Ήδη, οι θέσεις στα πρώτα τέσσερα σεμινάρια έχουν καλυφθεί. Με την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται κάθε φορά και τη συνεργασία του Ε.Φ.Ε.Τ., βρίσκεται σε εξέλιξη ο καθορισμός κι άλλων ημερομηνιών, αφού το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων είναι πολύ μεγάλη», σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΕΘ, Μιχάλης Ζορπίδης, στη διάρκεια σημερινής συνέντευξης τύπου.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, των προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή, μέσω της αποτελεσματικής και κατάλληλης κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων. «Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τον Ε.Φ.Ε.Τ. ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία, με στόχο να εξυπηρετήσει τα μέλη του, αφού η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων εστίασης, εμπορίας και διακίνησης των τροφίμων του νομού Θεσσαλονίκης είναι γραμμένες στα μητρώα του», κατέληξε.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013, 17:14