Συνεργασία Ελλάδας - Βουλγαρίας για την ασφάλεια των τροφίμων

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012, 11:56
Συνεργασία Ελλάδας - Βουλγαρίας για την ασφάλεια των τροφίμων
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. συμμετέχει, ως επικεφαλής του προγράμματος «Better food quality – a force for build the health and social welfare», στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, μέσω της θέσπισης και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου μοντέλου συνεργασίας στο ευρύτερο πεδίο της ασφάλειας των τροφίμων.

Βασικές επιδιώξεις του έργου αποτελούν η οικοδόμηση στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών και των βουλγαρικών Αρχών σε τομείς που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις τροφίμων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Στις 23 και 24 Μαρτίου του 2012 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος και παρόντες σε αυτή ήταν υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας του Ε.Φ.Ε.Τ. και εκπρόσωποι των δύο άλλων εταίρων του έργου: 1) την Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων της Βουλγαρίας (Bulgarian Food Safety Agency - (BFSA) και 2) την Eurointegra Association.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012, 12:37