Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές στις εκπτώσεις

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017, 12:12
Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές στις εκπτώσεις
Συμβουλές σχετικά με τις αναγραφόμενες τιμές κατά την περίοδο των εκπτώσεων παρέχει ο Συνήγορος του Καταναλωτή έπειτα από σχετικά αιτήματα που δέχθηκε.

Όπως σημειώνεται στην ηλεκτρονική σελίδα της Αρχής: Με αφορμή ερωτήματα που έχει δεχθεί ο Συνήγορος του Καταναλωτή, από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου εκπτώσεων, για την πρακτική σύμφωνα με την οποία στη βιτρίνα καταστημάτων αναγράφεται με μεγάλη γραμματοσειρά ποσοστό έκπτωσης 50% ή 60% ή 70% και με πολύ μικρότερη γραμματοσειρά η αγγλική φράση "up to" υπενθυμίζεται τόσο στο καταναλωτικό κοινό όσο και στους προμηθευτές ότι, σύμφωνα με τον "Κώδικα Δεοντολογίας για την Προστασία του Καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες, ισχύουν τα εξής:

- σε περίπτωση που παρέχονται διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, πρέπει να αναγράφεται στη βιτρίνα του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη σχετική προωθητική ενέργεια το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης (από... % έως... %)

- τα καταστήματα οφείλουν να αναγράφουν σε όλα τα πωλούμενα είδη την παλαιά και τη νέα, μειωμένη με την έκπτωση, τιμή και, προαιρετικά, το ποσοστό της έκπτωσης, προκειμένου να είναι δυνατή η σύγκριση των τιμών

- εφόσον παρέχεται έκπτωση σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, πρέπει να αναγράφεται, στη βιτρίνα του καταστήματος αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια, το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης

- σε κάθε άλλη περίπτωση, πρέπει να αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν σε επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης

- όλες οι ανωτέρω πρακτικές επικοινωνίας διενεργούνται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα (άρθρο 4 παρ. 6 του Κώδικα Δεοντολογίας για τις Προσφορές, τις Εκπτώσεις και τις Προωθητικές Ενέργειες)

- οι πλασματικές εκπτώσεις συνιστούν μορφή παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού και, ως εκ τούτου, απαγορεύονται. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Διαβάστε επίσης:
Εκπτώσεις… «up to»: Oι καταναλωτές καταγγέλλουν τακτικές παραπλάνησης

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017, 14:59