Ανοίγουν τους φακέλους για τις τηλεοπτικές άδειες

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016, 12:19
Ανοίγουν τους φακέλους για τις τηλεοπτικές άδειες
Συνεχίζεται σήμερα σε αίθουσα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ) η διαδικασία αποσφράγισης των υποβληθέντων φακέλων συμμετοχής στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων των υποψηφίων.

Υπενθυμίζεται ότι οι φάκελοι που κατατέθηκαν στην ΓΓΕΕ για τον διαγωνισμό είναι 11. Η διαδικασία, η οποία διενεργείται από ειδική επιτροπή, αποσκοπεί στο να ελεγχθούν όλοι οι φάκελοι για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στη δημοπρασία για τις τέσσερις άδειες εθνικής εμβέλειας, η οποία θα διεξαχθεί στις αρχές Αυγούστου.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016, 13:11