ΕΔΟΕΑΠ: Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη γενική συνέλευση

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019, 18:18
ΕΔΟΕΑΠ: Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη γενική συνέλευση

Ανακοίνωση αναφορικά με τη Γενική Συνέλευση του οργανισμού εξέδωσε ο ΕΔΕΟΑΠ. Αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη γενική συνέλευση:  

«H Γενική Συνέλευση  του ΕΔΟΕΑΠ, συγκροτείται από τους ασφαλισμένους με ενεργό ασφαλιστικό δεσμό και συνταξιούχους άμεσα μέλη.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ασφαλισμένοι μέλη του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. διακόψουν για οποιονδήποτε λόγο, την εργασία για την οποία ασφαλίστηκαν στον Οργανισμό, εξακολουθεί η ασφάλιση των ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους στον κλάδο υγείας, κατόπιν αίτησης ,την οποία θα πρέπει να υποβάλλουν στον Οργανισμό εντός δύο (2) μηνών από τη διακοπή της εργασίας τους ή τη διακοπή της παροχής του επιδόματος ανεργίας, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν άνεργοι και δεν καλύπτονται για υγειονομική περίθαλψη από άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Τέλος, καθυστέρηση καταβολής της εισφοράς πέραν του τριμήνου, συνεπάγεται τη διακοπή της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

Δικαίωμα συμμετοχής στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση  έχουν οι άνεργοι που:

• είναι ενήμεροι

• έχουν υποβάλει αίτηση διακανονισμού μέχρι την 18/10/2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα σε άλλο φορέα, εκτός ΕΔΟΕΑΠ

• εξοφλήσουν την οφειλή τους έως 18/10/2019  (εξόφληση ή μερική αποπληρωμή για τις περιπτώσεις που εμφανίζουν υπόλοιπο οφειλής μικρότερο των τριών μηνών).

Ασφαλισμένοι που κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2019 δεν εμφανίζουν εισφορές (δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνονται σε ΑΚΑ –Αναλυτικές καταστάσεις αποδοχών ή μισθοδοτικές καταστάσεις), έχουν δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον μέχρι την 18/10/2019 προσκομίσουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει απασχόληση/επιδότηση, για την οποία καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΔΟΕΑΠ ή υποβάλουν αίτηση για ασφάλιστρο ανεργίας και πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής ή βρίσκονται υπό συνταξιοδότηση.

Οι συνταξιούχοι περιθαλπόμενοι με υποχρέωση καταβολής εισφοράς ,έχουν δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον είναι ενήμεροι για τους μήνες Ιούνιο- Ιούλιο- Αύγουστο 2019.

Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Τομέα Ασφάλισης & Επικοινωνίας τηλ.210 7264700 -επιλογή 2 και στη συνέχεια 3.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ        

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ».

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019, 18:20