Επιστολή Δ. Τσαλαπάτη προς την ΕΣΗΕΑ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 1 Απριλίου 2014, 11:45
Επιστολή Δ. Τσαλαπάτη προς την ΕΣΗΕΑ
Επιστολή Δ. Τσαλαπάτη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ για ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Διαβάστε την επιστολή:

Υπόψη κας Μ. Αντωνιάδου

Οι εξελίξεις που ακολούθησαν την πρωτοφανή και μη νόμιμη συμπεριφορά του
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ως προς τον διασυρμό συναδέλφων κλπ, όπως και η προκλητική
δημόσια τοποθέτηση της Προέδρου του, ισοδυναμεί με κατάφωρη κυβερνητική
παρέμβαση και βεβαίως σε κατευθυνόμενη παρεμπόδιση άσκησης του
συνδικαλιστικού δικαιώματος (Ν.1264).
Δεν θεωρούμε ότι είναι τυχαία η τοποθέτηση της εν λόγω κυρίας, όπως και
η διαρροή των προσωπικών δεδομένων συναδέλφων που σε καμία περίπτωση δεν
μπορούμε να δεχθούμε ότι συνδέεται με αμέλεια.

Εντύπωση όμως προκαλεί ότι αμέσως μετά την τοποθέτησή της, η πρόεδρος
και η γενική γραμματέας της ΕΣΗΕΑ έσπευσαν δυστυχώς να αποστείλουν
επιστολή η οποία σε καμία περίπτωση έχει κάποια σχέση με την ομόφωνη
απόφαση του ΔΣ η οποία είχε προηγηθεί.
Θα ήταν αδιανόητο το θέμα αυτό να μην συζητηθεί στην ημερήσια διάταξη
της αυριανής συνεδρίασης όπως και οι προτάσεις μας που είναι:

# Αναφορά στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για όσα
συμβαίνουν στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
# Επιστολή –καταγγελία προς τις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές
αρχές για μη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην είσπραξη
εργοδοτικών εισφορών, παρά τις σχετικές επανειλημμένες επισημάνσεις μας.
# Γνωμοδότηση που θα ενισχύσει την θέση των συναδέλφων αναφορικά με τις
διαδικασίες που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας στο πλαίσιο του ΑΚ 905.

Δημήτρης Ι. Τσαλαπάτης

ΥΓ. Τι ακριβώς προβλέπει το σχετικό άρθρο;

«Άρθρο 905 Απαίτηση αχρεωστήτου

Η απαίτηση αχρεωστήτου αποκλείεται, αν ό λήπτης της παροχής αποδείξει
ότι αυτός που κατέβαλε γνωρίζει ότι δεν υπήρχε χρέος. Το χρέος που
καταβλήθηκε πριν από την λήξη του δεν αναζητείται. Επίσης δεν
αναζητούνται οι καρποί του ενδιάμεσου χρόνου».

Δεν είναι τυχαίο πάντως ότι ήδη η νομική υπηρεσία του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έχει
εκφράσει την γνώμη ότι, κατ΄ αρχήν δεν οφείλονται τόκοι.

Εντύπωση προκαλούν επίσης:
# το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκε ακόμη με αυτές τις εξελίξεις το ΔΣ της
ΕΣΗΕΑ.
# η διαπίστωση ότι δεν υπάρχει γνώμη επ΄ αυτού, των νομικών των
δημοσιογραφικών ενώσεων
# το γεγονός ότι δεν έχουν δοθεί στις ενώσεις τα σχετικά πρακτικά του ΔΣ
του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
# η παρατηρούμενη εκκρεμότητα για τη συζήτηση των όποιων ενστάσεων η
αντιρρήσεων.

Ιδιαίτερη είναι η αίσθηση, για την βεβιασμένη επιδίωξη της διοίκησης του
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ να αντιμετωπίσει το θέμα με χειρισμό που δυστυχώς οδήγησε σε
διασυρμό συναδέλφων, αλλά μπορεί να ερμηνευθεί και διαφορετικά.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 1 Απριλίου 2014, 11:49