Δείτε τον τυχερό της κλήρωσης

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011, 10:13


Η τυχερή της κλήρωσης είναι :

Ερμίδη ΆνναΗ προσφορά περιλαμβάνει:
2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΥΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΣΤΟ ΗΟΤΕL MONTANA*Το ταξίδι μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιοδήποτε Σαββατοκύριακο (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα στο ξενοδοχείο).

 

Όροι διαγωνισμού:

Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο "TAΞΙΔΙ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ"
από την εταιρεία zougla.gr (στο εξής η Διοργανώτρια), με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας AUDIOTEX A.E (στο εξής η Εταιρεία). Διευκρινίζεται ότι ο ρόλος και η ευθύνη της εταιρείας AUDIOTEX A.E. περιορίζεται και εξαντλείται στην παροχή της τηλεπικοινωνιακής υποδομής και των συστημάτων τηλεηχοπληροφόρησης και SMS που αυτή διαθέτει, προς χρήση της κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού.
Το διατιθέμενο προς το νικητή εκάστοτε έπαθλο ανήκει στην Διοργανώτρια και διατίθεται στους νικητές από την ίδια, σύμφωνα με τις οδηγίες της ή/ και ανήκει σε τρίτους και η Διοργανώτρια θα δώσει τις ανάλογες οδηγίες προς του νικητές για την ανάληψή του.
Διευκρινίζεται ότι τα έπαθλα παρέχονται αιτία προκηρύξεως και κατά κανένα τρόπο εξ' άλλης αιτίας, ιδίως όχι αιτία δωρεάς.
Στο διαγωνισμό "ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ" έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της «zougla.gr», και της «Audiotex A.Ε», καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθμού.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τις
13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 και μέχρι τις 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τους τρόπους συμμετοχής στο διαγωνισμό μέσω banner στο site. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν SMS στο 54991 με τη μορφή ΤΑΞΙΔΙ (ΚΕΝΟ) και μετά το ονοματεπώνυμο τους.
Mε την αποστολή SMS ο συμμετέχων αποδέχεται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, αποδεχόμενος έτσι την πρόταση της Διοργανώτριας για τη συμμετοχή του στην παρούσα προκήρυξη.

Δεν υπάρχει περιορισμός εις στον αριθμό των SMS ανά συμμετέχοντα. Δηλαδή εάν κάποιος στείλει δέκα (10) SMS τότε αποκτά δικαίωμα δέκα (10) συμμετοχών στην κλήρωση του διαγωνισμού.
Όλοι οι συμμετέχοντες επιβαρύνονται με τη χρέωση της διάρκειας της τηλεφωνικής κλήσης, σύμφωνα με τις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ της AUDIOTEX S.A. και του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε., για την παροχή και πρόσβαση των χρηστών τηλεφώνου σε υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης καθώς και με τη χρέωση αποστολής SMS σύμφωνα με τις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ της AUDIOTEX S.A. και των εταιρειών παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Η χρέωση για κάθε SMS είναι 1,23€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η Διοργανώτρια με τη συγκατάθεση και της Εταιρείας δικαιούται να ματαιώσει το διαγωνισμό και / ή να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες κατόπιν δικής της απόφασης σε περίπτωση ανάγκης.
Επίσης, μπορεί να αλλάξει τους όρους συμμετοχής ή να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τα δώρα με δώρα ίσης αξίας. Κατόπιν τούτου όμως η Διοργανώτρια οφείλει να ενημερώσει το κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο.
Το κοινό θα ενημερώνεται για τις αλλαγές αυτές, με κάθε πρόσφορο μέσο.
Αντίγραφα των όρων του διαγωνισμού μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της «zougla.gr» χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Οι όροι επίσης έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα www.zougla.gr Όπου θα παραμείνουν αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, όπως και οι τυχόν τροποποιήσεις.
Το πρωτότυπο των παρόντων όρων του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένο στον Συμβολαιογράφο Αθηνών κύριο Ιωάννη Γουβέλη.
Οι παρόντες όροι του διαγωνισμού έχουν αποκλειστική ισχύ καταργώντας όποιους παλαιοτέρους που έχουν κατατεθεί δημόσια σε συμβολαιογράφο.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το συγκεκριμένο διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.


ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1) Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί από ελληνικό αριθμό κινητού τηλεφώνου (Vodafone, Cosmote, WIND ή Q-Telecom) εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού και συνοδεύονται κατά την καταχώρησή τους από όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών.

2) Κάθε αποστελλόμενο μήνυμα sms θα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα διαχείρισης sms και ο συμμετέχων θα λαμβάνει με sms μήνυμα απάντηση που θα τον ενημερώνει ότι συμμετέχει στη μεγάλη κλήρωση. Δεν θα λαμβάνει απαντητικό όταν θα συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας καθώς επίσης και μετά από ενημέρωση του κοινού με κάθε πρόσφορο μέσο.

3) Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο συμμετέχων δώσει ανεπαρκή, ελλιπή, εσφαλμένα στοιχεία ή στοιχεία μη ευκρινώς καταγεγραμμένα, τότε ο συμμετέχων αποκλείεται από το διαγωνισμό.

4) Ο Διοργανωτής θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της κάρτας SIM που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου με το οποίο έλαβε μέρος στο διαγωνισμό.

5) Με την αποστολή μηνύματος ΤΑΞΙΔΙ (ΚΕΝΟ) και το ονοματεπώνυμο τους στον αριθμό 54991 κάθε συμμετέχων συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου αυτή διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ΄ εντολή και για λογαριασμό τους. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την Εταιρεία και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό τη μελλοντική ενημέρωση του συμμετέχοντος μέσω sms για τις προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την πρόσβαση, την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν.2472/1997, όπως ισχύει επικοινωνώντας με την Εταιρεία Audiotex A.E ή με οποιαδήποτε άλλο φορέα ορίσει η Εταιρεία.

6) H Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στην υπηρεσία, που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

7) H Διοργανώτρια και η Εταιρεία επιπλέον δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης για οποιοδήποτε λόγο δεν κάνει σωστή χρήση της υπηρεσίας σύμφωνα με το σενάριο αυτής, το κείμενο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα.

8) Αν για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας ή/ και της Εταιρείας - όπως λάθος ή ημιτελή στοιχεία ή στοιχεία που για όποιους τεχνικούς, τηλεπικοινωνιακούς ή άλλους λόγους δεν ηχογραφήθηκαν/ καταγράφηκαν από το χρήστη σωστά ή ευήκοα - η αποδελτίωση των στοιχείων των συμμετεχόντων δεν καταστεί εφικτή, τότε η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά και κατά την κρίση της το δικαίωμα να επαναλάβει την κλήρωση, για να ανακηρύξει άλλον τυχερό.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
H μέθοδος της τυχαίας επιλογής των νικητών από το ηλεκτρονικό σύστημα (εντολή “RND”) αναλύεται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και την εξουσιοδότηση στις διοργανώτριες εταιρείες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Έτσι, ο διοργανωτής και η εταιρεία επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Ρητά αναφέρεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μη απόδοσης του επάθλου στο νικητή εάν αυτός αρνηθεί τη δημοσιότητα.
Για την κατοχύρωση του δώρου, ο νικητής καλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την εταιρεία zougla.gr, για να ενημερωθεί λεπτομερώς σχετικά με την παραλαβή του δώρου του. Ο νικητής, προκειμένου να παραλάβει το δώρο, θα πρέπει να προσκομίσει αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί τα στοιχεία του.
Ρητά αναφέρεται ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή του επάθλου ή οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την αξιοποίησή του, καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου το νικητή.
Τα έπαθλα, είτε ανήκουν στην Διοργανώτρια, είτε διατίθενται από τρίτους για τους σκοπούς του διαγωνισμού, παραλαμβάνονται από τους νικητές σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν από το αρμόδιο τμήμα της Διοργανώτριας, με το οποίο οι νικητές οφείλουν να επικοινωνήσουν εντός το αργότερο μια εβδομάδος μετά το πέρας της κλήρωσης, ώστε να βεβαιώσουν την αποδοχή του επάθλου προκειμένου να δύνανται να το παραλάβουν.
Μετά την απονομή του επάθλου στο νικητή, η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του νικητή ή σε βάρος τρίτου, όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. Ιδίως για έπαθλα που διατίθενται από τρίτους η ευθύνη της Διοργανώτριας εξαντλείται στην καθοδήγηση των νικητών για την ανάληψη του σχετικού επάθλου, σύμφωνα με τις οδηγίες που οι τρίτοι που διαθέτουν το έπαθλο έχουν δώσει σε αυτήν.
Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του επάθλου, επιβαρύνουν αποκλειστικά το νικητή.
Σε περίπτωση που το προκηρυχθέν έπαθλο είναι σε είδος, τότε αυτό αποδίδεται πάντοτε στο συγκεκριμένο είδος στο νικητή και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία του σε χρήμα, ή άλλως.
Επί ανηλίκων νικητών απαιτείται η συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική εξουσία ή του κηδεμόνος για την απόκτηση του επάθλου.
Αν δεν συντρέχουν οι όροι αναδείξεως του χρήστη ως επιτυχόντος/ νικητή, ή για οποιοδήποτε λόγο αποποιηθεί το έπαθλο, ή δεν το διεκδικήσει σε διάστημα ενός μηνός, τότε η Διοργανώτρια ή η εταιρεία που διαθέτει το έπαθλο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την απόδοσή του και να το διαθέσει κατά την κρίση της.Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011, 17:34