Μεγάλη αύξηση σημειώνουν οι κενές θέσεις εργασίας στην ευρωζώνη στο β΄τρίμηνο του 2022 καθώς διαμορφώθηκε στο 3,2% έναντι 2,3% που ήταν στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, ενώ στο α΄ τρίμηνο ήταν στο 3,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Για το ίδιο διάστημα, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στην ΕΕ ήταν 3,0% έναντι 2,2% στο β΄τρίμηνο του 2021 και 2,9% στο α’ τρίμηνο του 2022.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, πριν από το ξέσπασμα της COVID-19, το ποσοστά κενών θέσεων εργασίας αυξήθηκαν κατά 1 ποσοστιαία μονάδα στην ευρωζώνη και κατά 0,9 π.μ. στην ΕΕ.

Αναλύοντας την κατάσταση ανά κλάδο, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ανήλθε σε 2,9% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και σε 3,7% στις υπηρεσίες. Στην ΕΕ, το ποσοστό ήταν 2,8% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 3,5% στις υπηρεσίες.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία είναι διαθέσιμα συγκρίσιμα δεδομένα, τα υψηλότερα κενά στην πλήρωση θέσεων εργασίας καταγράφηκαν στην Ολλανδία (5,1%), το Βέλγιο (5,0%), την Τσεχία (4,9%) και την Αυστρία (4,8%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Βουλγαρία, την Ισπανία και τη Ρουμανία (0,9%) και τη Σλοβακία (1,0%).

Στην Ελλάδα, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας διαμορφώθηκε σε 1,2% και είναι το τρίτο πιο χαμηλό ποσοστό σε όλη τη ΕΕ.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας αυξήθηκε σε 24 κράτη-μέλη, ενώ παρέμεινε σταθερή σε Τσεχία, Κροατία και Πολωνία.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν σε Γερμανία (+1,6 π.μ.), Αυστρία (+1,4 π.μ.) και Ολλανδία (+1,3 π.μ.).

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης