Αύξηση κατά 6,76 δισ. ευρώ ή 12,2% σημείωσε πέρυσι ο τζίρος των επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας και ανήλθε σε 61,996 δισ. ευρώ, έναντι των 55,234 δισ. ευρώ το 2021.

    Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών είναι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

    *Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (28,4%).

    *Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (7%).

Ενώ, η δραστηριότητα που παρουσίασε μείωση είναι το Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα (1%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

    Παράλληλα, οι πέντε κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών το 2022 ήταν:

    *Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (26,9%).

    *Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (13,9%).

    *Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (9,8%).

    *Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα (6,9%).

    *Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (5%).

    Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών είναι:

    *Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (29,6%).

    *Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (24,9%).

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2022 ανήλθε σε 17,02 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,5% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2021, όπου είχε διαμορφωθεί σε 15,40 δισ. ευρώ. Και αύξηση 1,7% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 16,73 δισ. ευρώ.

    Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση είναι:

    *Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (30%).

    *Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (29%).

Στον αντίποδα, η δραστηριότητα που παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών είναι το Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα (5,8%).

    Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών είναι:

    *Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (17,5%).

    *Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (16%).

Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2022 ανήλθε σε 3,83 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,2% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 3,41 δισ. ευρώ. Και αύξηση 15,6% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 3,31 δισ. ευρώ.

    Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών είναι:

    *Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα (32,7%).

    *Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (31,2%).

    Αντίθετα, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

    *Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα καταστήματα (5,7%).

    *Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα (5%).

    Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών είναι:

    *Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (14,2%).

    *Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (12,3%).

    Ενώ, η περιφέρεια που παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών είναι αυτή του Βορείου Αιγαίου (2%).

Τέλος, για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, ο κύκλος εργασιών το 2022 ανήλθε σε 22,65 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το 2021, όπου είχε διαμορφωθεί σε 20,59 δισ. ευρώ.

    Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών είναι:

    *Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (30,5%).

    *Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (21%).

Παράλληλα, για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2022 ανήλθε σε 6,59 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2021, όπου είχε διαμορφωθεί σε 6,05 δισ. ευρώ. Και αύξηση 7% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 6,15 δισ. ευρώ.

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών είναι:

    *Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (17,5%).

    *Περιφέρεια Κρήτης (13,1%).

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης