Άνοδο 2,1% σημείωσε το ΑΕΠ το γ’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, ενώ μεταξύ γ’ και β’ τριμήνου υπήρξε οριακή αύξηση κατά 0,02%.

Το α’ τρίμηνο εφέτος είχε καταγραφεί άνοδος του ΑΕΠ κατά 1,9% σε ετήσια σύγκριση και κατά 0,1% σε τριμηνιαία σύγκριση, και το β’ τρίμηνο είχε σημειωθεί αύξηση κατά 2,6% και 1,1%, αντίστοιχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς, η άνοδος κατά 2,1% προήλθε από τις εξής μεταβολές:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 1%.

*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 4,9%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 1% (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 2,9%).

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 2,9% (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 3,4% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 0,8%).

Ενώ, μεταξύ γ’ και β’ τριμήνου εφέτος υπήρξαν οι εξής μεταβολές:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε 0,5%.

*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) μειώθηκαν 1,8%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 0,7% (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 0,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 0,8%).

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 2% (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 3,1%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 2,1%).

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης