Αυξημένες οι αποδόσεις στις δημοπρασίες εξάμηνων και τρίμηνων εντόκων

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018, 13:48
Αυξημένες οι αποδόσεις στις δημοπρασίες εξάμηνων και τρίμηνων εντόκων
Αυξημένες ήταν οι αποδόσεις στις δημοπρασίες εξάμηνων και τρίμηνων εντόκων γραμματίων που διενεργήθηκαν σήμερα.
Συγκεκριμένα, στο 0,85% αυξήθηκε η απόδοση στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων έναντι του 0,70% που ήταν πριν από ένα μήνα, ενώ για τη δημοπρασία των τρίμηνων εντόκων η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,70% έναντι του 0,59% στην προηγούμενη δημοπρασία.

Ειδικότερα, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1.250 εκατομμυρίων Ευρώ.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,85%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,822 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,46 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018, στις 12:00 μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Επίσης, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,70%.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.347 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,16 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018, 13:48