Εθνική Ασφαλιστική: Αύξηση 4,3% της παραγωγής στο εννεάμηνο

Εθνική Ασφαλιστική: Αύξηση 4,3% της παραγωγής στο εννεάμηνο
Η παραγωγή της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά το 9μηνο του 2018 συνέχισε την θετική της πορεία σημειώνοντας αύξηση κατά 4,3%, έναντι του 9μήνου 2017.

Τα κέρδη προ φόρων, για την ίδια περίοδο, διαμορφώθηκαν σε 50,1 εκατ. ευρώ, από 65,7 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2017, τα οποία όμως ήταν αυξημένα λόγω κερδών από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες.

Βασικός μοχλός της περαιτέρω αύξησης της παραγωγής το 9μηνο 2018, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2017, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ήταν ο Κλάδος Ζωής, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του οποίου αυξήθηκαν κατά 3,3%, ανερχόμενα σε 332,6 εκατ. ευρώ, έναντι 321,9 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Η παραγωγή του Κλάδου Πυρός εμφανίζεται αισθητά αυξημένη κατά 20,9% σε 57,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ανανέωσης σημαντικών συμβολαίων εντός του 2018, με διάρκεια ασφάλισης άνω του ενός έτους, ενώ μικρή αύξηση παρουσιάζει και ο στόλος οχημάτων του Κλάδου Αυτοκινήτου σε 284 από 281 χιλιάδες οχήματα, με τη μείωση της συνολικής παραγωγής κατά 2,1% στα 54,9 εκατ. ευρώ να αποδίδεται στη μείωση του μέσου ασφαλίστρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα παραπάνω θετικά αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στις επιδόσεις των παραγωγικών δικτύων της εταιρείας, το καθένα από τα οποία, χωρίς εξαίρεση, σημείωσε αύξηση της παραγωγής το 9μηνο 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή του δικτύου συνεργατών αυξήθηκε κατά 3,0% στα 169,3 εκατ. ευρώ, η παραγωγή των πρακτόρων κατά 3,3% στα 103,6 εκατ. και η παραγωγή του Bancassurance κατά 1,2% στα 124,8 εκατ. ευρώ.

Η οργανική κερδοφορία της εταιρείας αντιστάθμισε πλήρως τις απώλειες του χαρτοφυλακίου επενδύσεων που προήλθαν κυρίως από κρατικά ομόλογα του Ευρωπαϊκού Νότου, καθώς η καθαρή θέση της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 5,6 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2018 στα 812,4 εκατ. παρά το γεγονός ότι οι απώλειες στα ίδια κεφάλαια από ομόλογα άγγιξαν τα 27 εκατ. ευρώ, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018, 19:07