Εκπαιδευτική πρωτοβουλία του ΣΕΒ και του Alba για την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019, 15:37
Εκπαιδευτική πρωτοβουλία του ΣΕΒ και του Alba για την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας

Κοινή εκπαιδευτική πρωτοβουλία του ΣΕΒ και του Alba, με τίτλο «Μαζί στη Γνώση», που αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ, παρουσιάστηκε σήμερα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δέσμη δράσεων τριετούς διάρκειας, που χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:

α) Συμμετοχή στα ακαδημαϊκά προγράμματα του Alba ανώτερων στελεχών του ΣΕΒ και επιχειρήσεων-μελών του, ως ομιλητών, με στόχο τη μεταφορά πρακτικής γνώσης και επιχειρηματικών εμπειριών στους σπουδαστές,

β) υποτροφίες για φοίτηση σε μεταπτυχιακά του Alba, στα οποία ο ΣΕΒ θα καλύπτει το 50 % του κόστους, γ) εξειδικευμένα σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για ανάπτυξη στελεχών, διάρκειας έως 300 ωρών τον χρόνο, με κάλυψη του κόστους κατά 100 % από τον ΣΕΒ και δ) ίδρυση Κέντρου Αριστείας του ΣΕΒ για τη Δημιουργική Ηγεσία (SEV Center of Excellence in Creative Leadership).

Όπως τονίστηκε, η συνεργασία ΣΕΒ-Alba παρέχει τη δυνατότητα μεταλαμπάδευσης επιχειρηματικής γνώσης από έμπειρα στελέχη προς τους φοιτητές, υποστηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη, κυρίως νεότερων στελεχών, καλύπτει θεματολογία με γνώμονα τις σύγχρονες επιχειρηματικές προκλήσεις και συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την οργανωσιακή εμπειρία.

Παράλληλα, το Κέντρο Αριστείας του ΣΕΒ θα προωθεί την παραγωγή και τη διάδοση πρωτοποριακής γνώσης σχετικά με τις δημιουργικές μορφές ηγεσίας στο πρώτο μισό του 21ού αιώνα.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019, 15:37