ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια - Αυξάνει το QE κατά €500 δισ.

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020, 15:19
ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια - Αυξάνει το QE κατά €500 δισ.

Την αύξηση του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω της πανδημίας (pandemic emergency purchase programme - PEPP) κατά €500 δισ. στα €1,850 τρισ. από €1,350 τρισ. προηγουμένως ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η ΕΚΤ επέκτεινε επίσης τον ορίζοντα των αγορών στο πλαίσιο του PEPP μέχρι τουλάχιστον το τέλος του Μαρτίου του 2022. Σε κάθε περίπτωση, η κεντρική τράπεζα θα συνεχίσει να διενεργεί τις αγορές μέχρι να κρίνει ότι η κρίση του κορωνοϊού έχει λήξει.

Το Δ.Σ. αποφάσισε επίσης να παρατείνει την επανεπένδυση των ποσών από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2023. Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, αναφέρει η κεντρική τράπεζα στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Αμετάβλητα τα επιτόκια

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσει ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζει και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020, 15:40