ΕΚΤ: Εμπιστοσύνη στις προοπτικές του πληθωρισμού, παραμένει απαραίτητη η τόνωση

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018, 15:55
ΕΚΤ: Εμπιστοσύνη στις προοπτικές του πληθωρισμού, παραμένει απαραίτητη η τόνωση
Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συμφώνησαν στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του Ιουλίου ότι η οικονομία της Ευρωζώνης παραμένει σε τροχιά ισχυρής και ευρείας ανάπτυξης, όπως έδειξαν τα πρακτικά της συνεδρίασης που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες εκτίμησαν παράλληλα ότι κίνδυνοι που περιβάλουν τις προοπτικές της ανάπτυξης παραμένουν ισορροπημένοι σε γενικές γραμμές, αν και αναγνώρισαν πως οι αβεβαιότητες που συνδέονται με παγκόσμιους παράγοντες παραμένουν αυξημένες, κυρίως όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο.

Επιβεβαίωσαν παράλληλα την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, αν και αναγνώρισαν ότι για την επίτευξη του στόχου παραμένει αναγκαία η τόνωση από τη νομισματική πολιτική.

Σε αυτό το πλαίσιο, συμφώνησαν να διατηρηθεί η πρόβλεψη για διατήρηση των επιτοκίων στα σημερινά τους επίπεδα τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι του 2019 καθώς και για τερματισμό των αγορών ομολόγων μετά το τέλος του Δεκεμβρίου 2018.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018, 15:55