ΕΚΤ: Τα επόμενα δύο χρόνια οι τράπεζες να έχουν απαλλαγεί από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017, 12:23
ΕΚΤ: Τα επόμενα δύο χρόνια οι τράπεζες να έχουν απαλλαγεί από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
«Οδικό χάρτη» για το πώς θα απαλλαγούν σταδιακά αλλά γρήγορα -το πολύ σε δύο χρόνια- οι ευρωπαϊκές τράπεζες από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια καταρτίζει η ΕΚΤ, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα και να «ανασάνει» το τραπεζικό σύστημα, που αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα μέσα στην κρίση.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες την έναρξη διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης όσον αφορά σε σχέδιο συμπληρώματος του εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs).

Το συμπλήρωμα, το οποίο αποτελεί προσθήκη στο έγγραφο κατευθύνσεων που δημοσιεύθηκε στις 20 Μαρτίου 2017, ενισχύει τις κατευθύνσεις όσον αφορά στην προώθηση πρακτικών έγκαιρου σχηματισμού
προβλέψεων και διαγραφών.

Οι τράπεζες αναμένεται να παρέχουν πλήρη κάλυψη για το ανεξασφάλιστο μέρος των νέων ΜΕΔ έπειτα από δύο έτη το αργότερο και για το εξασφαλισμένο μέρος έπειτα από επτά έτη το αργότερο.

Επιπλέον, οι τράπεζες θα πρέπει να αιτιολογούν στις εποπτικές αρχές τυχόν απόκλιση από τις κατευθύνσεις. Με βάση τις αιτιολογήσεις των τραπεζών, η ΕΚΤ θα αξιολογεί την ανάγκη λήψης πρόσθετων εποπτικών μέτρων.

Σε ό,τι αφορά στα αποθέματα ΜΕΔ, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ ζήτησε από τις τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ να υποβάλουν το α΄ εξάμηνο του έτους στρατηγικές για τα ΜΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της μείωσης των ΜΕΔ.

Πολλές τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο και έχουν υποβάλει αξιόπιστες στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων μείωσης. Ωστόσο, για ορισμένες τράπεζες απαιτούνται ακόμη βελτιώσεις.

Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς τη μείωση των ΜΕΔ, τον σχηματισμό προβλέψεων για τα αποθέματα ΜΕΔ, καθώς και τις εξελίξεις όσον αφορά στις στρατηγικές για τα ΜΕΔ.

Επιπλέον, μέχρι το τέλος του α΄ τριμήνου του 2018, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα παρουσιάσει τις σκέψεις της για περαιτέρω πολιτικές με σκοπό την αντιμετώπιση του υφιστάμενου αποθέματος των ΜΕΔ, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων μεταβατικών ρυθμίσεων.

Στις 30 Νοεμβρίου η ΕΚΤ θα διοργανώσει δημόσια συζήτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης στις εγκαταστάσεις της στη Φρανκφούρτη.

Σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής στη δημόσια συζήτηση και τον τρόπο υποβολής σχολίων δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα δημοσιεύσει τα σχόλια που έλαβε, συνοδευόμενα από έγγραφο παρατηρήσεων.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017, 15:23