Εκταμιεύθηκε η δόση των 5,7 δισ ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018, 17:23
Εκταμιεύθηκε η δόση των 5,7 δισ ευρώ
Μόλις εκταμιεύθηκε η δόση των 5,7 δισ. ευρώ προς τη χώρα μας. Η πρόσφατη έγκριση της εν λόγω εκταμίευσης από το διοικητικό συμβούλιο του ESM είχε ανοίξει τον δρόμο για να έλθουν τα χρήματα στην Αθήνα.
Βεβαίως με συγκεκριμένες δεσμεύσεις από ελληνικής πλευράς και αρκετούς... αστερίσκους, που αφορούν τις εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν το συντομότερο δυνατόν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε χθες ότι η 1η "εκταμίευση αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τον ESM την Τετάρτη 28 Μαρτίου. Μια περαιτέρω εκταμίευση για να πληρωθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 1 δισ. ευρώ «μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την 1η Μαΐου 2018».

Η έλευση του ποσού "εξαρτάται από την πρόοδο της Ελλάδας αναφορικά με τη μείωση του αποθέματος οφειλών αλλά και με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών" αναφέρεται. Θα γίνει μετά από νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΜ.

Ο ESM σε επεξηγηματικό κείμενο ερωτήσεων και απαντήσεων αναφέρει για την αποπληρωμή οφειλών προς ιδιώτες ότι θα πληρωθούν με χρήση «τουλάχιστον 1 ευρώ ιδίων πόρων για κάθε 1 ευρώ από τις δόσεις». Και επαναλαμβάνει ότι «ο στόχος του προγράμματος στο σύνολό του είναι να επιτευχθεί μηδενισμός των οφειλών μέχρι τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους».

Για την 4η αξιολόγηση αναφέρει ότι "βρίσκεται σε εξέλιξη" και μόλις ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα «θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω εκταμιεύσεις».

Το ποσό θα καθοριστεί με βάση τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας τόσο εντός όσο και εκτός του χρονικού ορίζοντα του προγράμματος, επισημαίνεται.

Γίνεται σαφές ότι χρήματα μπορούν να δοθούν το αργότερο έως τις 20 Αυγούστου 2018, όταν λήξει η περίοδος διαθεσιμότητας του δανείου.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018, 19:13