Ελαφρώς μειωμένη η απόδοση στη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων

Ελαφρώς μειωμένη η απόδοση στη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων
Ελαφρώς μειωμένη ήταν η απόδοση στη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων, η οποία υπερκαλύφηκε κατά 1,54 φορές.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ.

Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 0,65%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 962 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,54 φορές.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενως, το ποσό που έγινε συνολικά αποδεκτό διαμορφώνεται στα 812,5 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων στις 6 Ιουνίου η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 0,70%.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018, 13:52