ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 12,6% ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Νοέμβριο

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018, 12:18
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 12,6% ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Νοέμβριο
Το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής - δημόσιας), κατά τον μήνα Νοέμβριο 2017, στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.302 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 264,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.080,2 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε, δηλαδή, αύξηση κατά 12,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 30,6% στην επιφάνεια και κατά 25,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι εκδοθείσες άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά τον Νοέμβριο 2017 ανήλθαν σε 1.296 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 259,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.055,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 30,0% στην επιφάνεια και κατά 24,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016.

Οι εκδοθείσες άδειες δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά τον Νοέμβριο 2017, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε έξι οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 25,1 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον Νοέμβριο 2017, είναι 2,3%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων 12 μηνών, δηλαδή από τον Δεκέμβριο 2016 έως τον Νοέμβριο 2017, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής - δημόσιας), μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 13.914 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.882,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 12.769,6 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2015 - Νοεμβρίου 2016 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 9,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,7% στην επιφάνεια και κατά 15,4% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Δεκεμβρίου 2016 - Νοεμβρίου 2017, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας αύξηση κατά 9,6% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 19,1% στην επιφάνεια και κατά 16,5% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2015 - Νοεμβρίου 2016.

Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,4%.

Το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2017, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 10,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 21,1% στην επιφάνεια και κατά 23,6% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του έτους 2016.

Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας αύξηση κατά 10,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 22,2% στην επιφάνεια και κατά 23,6% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018, 12:18