ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 11,6% στο σύνολο των ναυτολογηθέντων Ελλήνων ναυτικών το 2017

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 11,6% στο σύνολο των ναυτολογηθέντων Ελλήνων ναυτικών το 2017
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία για το έτος 2017 της έρευνας Ναυτολογηθέντων Ελλήνων ναυτικών σε εμπορικά πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, με ελληνική και ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας, παρατηρείται αύξηση 11,6% στο σύνολο των ναυτολογηθέντων Ελλήνων ναυτικών το 2017, σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2016.

Αύξηση καταγράφεται στους ναυτολογηθέντες Έλληνες ναυτικούς τόσο σε πλοία με ελληνική σημαία (9,2%) όσο και σε πλοία με ξένη σημαία (39,0%), συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.

Αναφορικά με τις κατηγορίες ειδικοτήτων του προσωπικού που απασχολείται στα πλοία με ελληνική και ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, παρατηρείται αύξηση του ναυτολογηθέντος ανώτερου προσωπικού κατά 16,9% το έτος 2017 σε σχέση με το 2016.

Αντίστοιχα, στην κατηγορία του δόκιμου προσωπικού παρατηρείται αύξηση των ναυτολογηθέντων κατά 3,7% το έτος 2017, σε σχέση με το έτος 2016. Τέλος, στην κατηγορία του κατώτερου προσωπικού παρατηρείται αύξηση στους ναυτολογηθέντες κατά 9,4%, το έτος 2017, σε σχέση με το έτος 2016.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018, 14:28