ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,4% του τζίρου στη βιομηχανία το Μάρτιο

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018, 13:22
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,4% του τζίρου στη βιομηχανία το Μάρτιο
Αύξηση 3,4% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Μαρτίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2017, έναντι αύξησης 25,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το 2016.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Μαρτίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 21,4%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2017 - Μαρτίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2016 - Μαρτίου 2017, παρουσίασε αύξηση 7,8%, έναντι αύξησης 3,3% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Μαρτίου 2018, με τον αντίστοιχο δείκτη Μαρτίου 2017

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 3,4% τον μήνα Μάρτιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2017, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

• Αύξηση κατά 3,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών.
Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, βασικών μετάλλων, επίπλων.
• Μείωση κατά 14,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων.

Η μείωση αυτή οφείλεται στις μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Αύξηση κατά 9,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς

ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Μαρτίου 2018, με τον αντίστοιχο δείκτη Μαρτίου 2017

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 9,8% τον μήνα Μάρτιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2017, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

• Αύξηση κατά 10,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών.
Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: καπνού, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.

• Μείωση κατά 19,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τη μείωση των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων. 

ΙΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Μαρτίου 2018, με τον αντίστοιχο δείκτη Μαρτίου 2017

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 3,5% τον μήνα Μάρτιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2017, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

• Μείωση κατά 11,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση του δείκτη του διψήφιου κλάδου εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

• Μείωση κατά 3,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών.

Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: καπνού, ειδών ένδυσης, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Μείωση κατά 10,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης (Πίνακας 4).
• Αύξηση κατά 0,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης

IV. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Μαρτίου 2018, με τον αντίστοιχο δείκτη Φεβρουαρίου 2018

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 21,4% τον μήνα Μάρτιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2018, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

• Αύξηση κατά 21,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών.
• Μείωση κατά 3,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Αύξηση κατά 24,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
• Αύξηση κατά 17,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018, 13:22