ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 18,6% του τζίρου στη Βιομηχανία τον Μάρτιο

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021, 12:15
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 18,6% του τζίρου στη Βιομηχανία τον Μάρτιο

Αύξηση 18,6% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2020, έναντι μείωσης 9,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 19,5%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2020-Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2019-Μαρτίου 2020, παρουσίασε μείωση 11,4%, έναντι μείωσης 0,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Μαρτίου 2021, με τον αντίστοιχο δείκτη Μαρτίου 2020

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 18,6% τον μήνα Μάρτιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2020, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
- Αύξηση κατά 18,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών μετάλλων, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων.

- Αύξηση κατά 16,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων-Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
- Αύξηση κατά 32,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

- Αύξηση κατά 10,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς

Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Μαρτίου 2021, με τον αντίστοιχο δείκτη Μαρτίου 2020

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 10,6% τον μήνα Μάρτιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2020, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
- Αύξηση κατά 14,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων-Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε από τη μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου λοιπών ορυχείων και λατομείων.

- Αύξηση κατά 10,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής βασικών μετάλλων, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου.
Advertisement

Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Μαρτίου 2021, με τον αντίστοιχο δείκτη Μαρτίου 2020

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 32,2% τον μήνα Μάρτιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2020, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
- Αύξηση κατά 32,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής βασικών μετάλλων.

- Αύξηση κατά 17,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων-Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
- Αύξηση κατά 47,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης

- Αύξηση κατά 10,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης

Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Μαρτίου 2021, με τον αντίστοιχο δείκτη Φεβρουαρίου 2021

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 19,5% τον μήνα Μάρτιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2021, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
- Αύξηση κατά 34,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων.
- Αύξηση κατά 19,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
- Αύξηση κατά 25,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς
- Αύξηση κατά 15,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021, 12:28